دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

استفاده از ایموجی ها در فتوشاپ

تاریخ: 1400/02/02

بازدید: 1983

 | 


قرار دادن ایموجی emoji در فتوشاپ

ایموجی ها برای نشان دادن احساس به کار می روند. در نرم افزار فتوشاپ امکان استفاده از ایموجی ها فراهم شده است. برای به کار بردن ایموجی در فتوشاپ مراحل زیر را انجام دهید:

  1. ابزار نوشتن را انتخاب کنید.
  2. در قسمت فونت emoji را جستجو و انتخاب کنید.
  3. ایموجی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

گذاشتن لینک در متن ورد