دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

حذف ارجاع اندنوت در ورد

تاریخ: 1400/01/24

بازدید: 5497

 | 


آشنایی با اندنوت

اندنوت یکی از نرم افزارهای ارجاع دهی است که به شما کمک می کند ارجاعات مورد نظر را وارد سند خود کنید. یکی از نکات مربوط به این نرم افزار حذف یک ارجاع در ورد است.

دوره آموزشی کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی مقالات و متون علمی

برای حذف یک ارجاع در ورد مراحل زیر را انجام دهید:

  1. ارجاع مورد نظر خود را انتخاب کنید.
  2. روی تب اندنوت در ورد کلیک کنید.
  3. edit & manage را انتخاب کنید.
  4. روی edit reference کلیک کنید. 
  5. سپس remove citation را انتخاب کنید.