دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

زیرشمولی و فراشملوی

تاریخ: 1400/01/16

بازدید: 622

 | 


در زبان‌شناسی، رابطه میان یک عبارت عام یا فراشمول را با یک نوع خاص از آن نشان می‌دهد. این رابطه که یک رابطه نامتقارن است را می‌توان از طریق عبارت «X نوع خاصی از Y است» بررسی کرد. اگر این عبارت معنادار باشد X زیرشمولی از Y است. مثلا مرد نوعی انسان است. در علوم رایانه معمولا این نوع رابطه با «هست یک» نمایش داده می شود. به عنوان نمونه «قرمز یک رنگ است»، نشان دهنده رابطه فراشمولی میان قرمز و فراشمول آن یعنی رنگ است. معمولا می‌توان عبارت زیرشمول را با عبارت فراشملوی جایگزین کرد. به عنوان نمونه می‌توان جمله «مرد از پراید خود پیاده شد» را با «مرد از ماشین خود پیاده شد» را جایگزین کرد. اما باید دقت داشت که کمی از جزئیات از دست می‌رود.

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.