دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

گراف کامل چیست

تاریخ: 1399/11/11

بازدید: 1854

 | 


تعریف گراف کامل

گراف کامل، گرافی است که تمامی نودهای آن به صورت کامل به هم متصل باشند. به این معنا که هر گره ی گراف به هم متصل باشند.

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

مثال:

در شکل زیر ارتباطی بین گره اول با دوم به وجود می‌آید، که به این گراف، گراف کامل می گویند. 

گراف کامل

 

مفهوم برش در گراف

مباحث پيشرفته يادگيري عميق؛ Graph Convolution Network (GCN)

فرمول محاسبه تعداد یال ها در گراف کامل:

n(n-1)/2

برای مثال در شکل زیر، 5 گره وجود دارد، پس: 

5*4/2 = 10

 

به این معنا که در این گراف کامل ده یال وجوددارد.

 

گراف کامل