دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

تکنیک های جستجو در گوگل: استفاده از عملگر Not

تاریخ: 1399/11/06

بازدید: 4515

 | 


آموزش استفاده موثر از گوگل

در این ویدئو یکی از تکنیک های جستجو در گوگل را آموزش می دهیم. در جستجوی اول، گوگل صفحه ویکی پدیا در مورد research را بازیابی می کند که مطلوب ما نیست، بنابراین در جستجوی دوم از عملگر "- منها" استفاده می کنیم تا به جستجوی مورد نظرمان برسیم و صفحات ویکی پدیا از نتایج جستجو حذف شوند.

آموزش جستجو در پایگاه سمنتیک اسکالر

چطور مطالب را تنها در یک سایت خاص جستجو کنیم

آموزش جستجوی تصویر در گوگل