دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

نمایش شمارش خطوط در ورد Word

تاریخ: 1399/11/04

بازدید: 3143

 | 


شماره گذاری خطوط در ورد

زمانی که می خواهید مقاله را برای انتشار به مجله ای ارسال کنید، ممکن است مجله از شما بخواهد که شماره خطوط را در کنار آنها مشخص کنید. به این منظور ویدئو زیر این مورد را به شما آموزش می دهد.

آموزش ریسرچ گیت

برقراری پیوند میان ارجاعات درون متنی و آخر متن