بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

شاخص هم‌ تالیفی علمی


شاخص همکاری

لاوانی (1980) میانگین تعداد نویسندگان به ازای هر مدرک را به عنوان شاخص هم‌ تالیفی استفاده کرد. به عبارت دیگر:

شاخص لاوانی

که در آن fj تعداد مدارک با j مولف در دوره زمانی مورد بررسی، N تعداد کل مدارک در همان دوره و k ماکزیمم تعداد مولف به ازای یک مقاله است.

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

بعضی از معایب این شاخص به این شرح است:

  • این شاخص نرمال شده نیست و بنابراین حد بالایی ندارد.
    • برای رفع این مشکل گاهی از رابطه زیر استفاده می‌شود و مقدار حاصل نرمال می‌شود؛

1-1/CI

  • در این شاخص به مدارک تک نویسنده به جای وزن صفر یک تعلق می‌گیرد. بنابراین ممکن است کمیت دو واحد مورد مقایسه نتایج را تحریف کند.

دوره آموزشی کتابسنجی با VOSviewer

دوره آموزشی نحوه نگارش مقاله کتابسنجی (Bibliometrics) جهت انتشار در نشریات معتبر بین المللی (مجازی)

 

منابع

Lawani, S.M. (1980) Quality, Collaboration and Citations in Cancer Research: A Bibliometric Study (doctoral dissertation). Florida State University: Tallahassee, Florida.

کرامت‌فر, و نورمحمدی. (1394). کتابسنجی: مباحث نظری و عملی (Vol. 0): کتابدار.

پست های مرتبط

تسهیم و وزن‌دهی به مدارک علمی

تاریخ: 1400/07/20

بازدید: 358

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

در کتابسنجی برای امتیاز دهی به نویسنده در یک مدرک علمی راه هایی وجود دارد که به این امتیاز دهی، تسهیم و وزن‌دهی گفته می شود . تسهیم و وزن‌دهی مدارک علمی به دو بخش اصلی یعنی تسهیم و وزن‌دهی تعداد مدارک علمی و تسهیم و وزن‌دهی تعداد استناد انجام می شود.

مدرس

@ins

چگونگی تعیین مجلات هسته در یک حوزه موضوعی(قانون پراکندگی برادفورد)

تاریخ: 1399/08/21

بازدید: 4438

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

توزیع بردفورد و یا قانون پراکندگی

مدرس

@ins

آشنایی با روش شناسی رتبه‌بندی موسسات SIR

تاریخ: 1398/09/30

بازدید: 2229

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

روش شناسی SIR

مدرس

@ins

آشنایی با SJR (شاخص‌های کتابسنجی)

تاریخ: 1399/02/06

بازدید: 3088

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سای‌مگو، ارزیابی نشریات

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص های hI ،hf و hm از خانواده شاخص هرش

تاریخ: 1399/10/13

بازدید: 2394

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص‌ های استنادی

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص ام، شاخص جی، شاخص ای و شاخص آی‌تن

تاریخ: 1398/08/20

بازدید: 2222

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابسنجی و علم‌سنجی

مدرس

@ins

کتابسنجی ارزیابانه چیست ؟

تاریخ: 1400/06/30

بازدید: 360

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابسنجی ارزیابانه چیست ؟

مدرس

@ins

آشنایی با پایگاه جی سی آر و شاخص‌های آن

تاریخ: 1399/04/02

بازدید: 1946

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابسنجی و علم‌سنجی

مدرس

@ins

شاخص های استنادی وب آو ساینس

تاریخ: 1400/11/06

بازدید: 418

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

وب آو ساینس قدیمی ترین نمایه استنادی جهان است که توسط یوجین گارفیلد پایه گذاری شد . علاوه بر استناد که برای اولین بار در این پایگاه ارائه شد .

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص‌های کتابسنجی (قسمت اول):استنادات و خود استنادی

تاریخ: 1398/08/18

بازدید: 3500

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

استنادات و خود استنادی

مدرس

@ins