بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

شاخص هم‌ تالیفی علمی


شاخص همکاری

لاوانی (1980) میانگین تعداد نویسندگان به ازای هر مدرک را به عنوان شاخص هم‌ تالیفی استفاده کرد. به عبارت دیگر:

شاخص لاوانی

که در آن fj تعداد مدارک با j مولف در دوره زمانی مورد بررسی، N تعداد کل مدارک در همان دوره و k ماکزیمم تعداد مولف به ازای یک مقاله است.

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

بعضی از معایب این شاخص به این شرح است:

  • این شاخص نرمال شده نیست و بنابراین حد بالایی ندارد.
    • برای رفع این مشکل گاهی از رابطه زیر استفاده می‌شود و مقدار حاصل نرمال می‌شود؛

1-1/CI

  • در این شاخص به مدارک تک نویسنده به جای وزن صفر یک تعلق می‌گیرد. بنابراین ممکن است کمیت دو واحد مورد مقایسه نتایج را تحریف کند.

دوره آموزشی کتابسنجی با VOSviewer

دوره آموزشی نحوه نگارش مقاله کتابسنجی (Bibliometrics) جهت انتشار در نشریات معتبر بین المللی (مجازی)

 

منابع

Lawani, S.M. (1980) Quality, Collaboration and Citations in Cancer Research: A Bibliometric Study (doctoral dissertation). Florida State University: Tallahassee, Florida.

کرامت‌فر, و نورمحمدی. (1394). کتابسنجی: مباحث نظری و عملی (Vol. 0): کتابدار.

پست های مرتبط

Usage Count در وب آو ساینس

تاریخ: 1399/11/12

بازدید: 2197

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خوانش در وب آو ساینس

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص‌های کتابسنجی(قسمت دوم): شاخص هرش

تاریخ: 1398/08/18

بازدید: 3768

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص هرش

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص های hI ،hf و hm از خانواده شاخص هرش

تاریخ: 1399/10/13

بازدید: 2401

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص‌ های استنادی

مدرس

@ins

شاخص های استنادی وب آو ساینس

تاریخ: 1400/11/06

بازدید: 425

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

وب آو ساینس قدیمی ترین نمایه استنادی جهان است که توسط یوجین گارفیلد پایه گذاری شد . علاوه بر استناد که برای اولین بار در این پایگاه ارائه شد .

مدرس

@ins

کتابسنجی ارزیابانه چیست ؟

تاریخ: 1400/06/30

بازدید: 364

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابسنجی ارزیابانه چیست ؟

مدرس

@ins

کتابسنجی برای چه افرادی مناسب است؟

تاریخ: 1401/04/14

بازدید: 100

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

کتابسنجی به بررسی تاریخ علم، از راه ردگیری جنبش‌های تاریخی و توسعه حوزه‌های موضوعی مختلف که حاصل کار پژوهشگران است، می‌پردازد.

مدرس

@ins

آشنایی با SJR (شاخص‌های کتابسنجی)

تاریخ: 1399/02/06

بازدید: 3099

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سای‌مگو، ارزیابی نشریات

مدرس

@ins

روش شناسی رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه THE

تاریخ: 1398/02/03

بازدید: 1842

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

methodology University Impact Rankings times

مدرس

@ins

آشنایی با روش شناسی رتبه‌بندی موسسات SIR

تاریخ: 1398/09/30

بازدید: 2237

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

روش شناسی SIR

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص‌های کتابسنجی (قسمت اول):استنادات و خود استنادی

تاریخ: 1398/08/18

بازدید: 3508

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

استنادات و خود استنادی

مدرس

@ins