دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

شاخص هم‌ تالیفی علمی

تاریخ: 1399/11/02

بازدید: 1623

 | 


شاخص همکاری

لاوانی (1980) میانگین تعداد نویسندگان به ازای هر مدرک را به عنوان شاخص هم‌ تالیفی استفاده کرد. به عبارت دیگر:

شاخص لاوانی

که در آن fj تعداد مدارک با j مولف در دوره زمانی مورد بررسی، N تعداد کل مدارک در همان دوره و k ماکزیمم تعداد مولف به ازای یک مقاله است.

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

بعضی از معایب این شاخص به این شرح است:

  • این شاخص نرمال شده نیست و بنابراین حد بالایی ندارد.
    • برای رفع این مشکل گاهی از رابطه زیر استفاده می‌شود و مقدار حاصل نرمال می‌شود؛

1-1/CI

  • در این شاخص به مدارک تک نویسنده به جای وزن صفر یک تعلق می‌گیرد. بنابراین ممکن است کمیت دو واحد مورد مقایسه نتایج را تحریف کند.

دوره آموزشی کتابسنجی با VOSviewer

دوره آموزشي نحوه نگارش مقاله کتابسنجی (Bibliometrics) جهت انتشار در نشریات معتبر بین المللی (مجازی)

 

منابع

Lawani, S.M. (1980) Quality, Collaboration and Citations in Cancer Research: A Bibliometric Study (doctoral dissertation). Florida State University: Tallahassee, Florida.

کرامت‌فر, و نورمحمدی. (1394). کتابسنجی: مباحث نظری و عملی (Vol. 0): کتابدار.