بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

یک ریختی گراف چیست


پیش از بیان مفهوم یک‌ریختی لازم است با مفهوم تابع دوسویی آشنا شویم.

تابع دوسویی (bijection) چیست؟

تابع دوسویی (bijection) چیست؟

در ریاضیات تابعی دوسویی خوانده می‌شود که هر عضو دامنه آن دقیقا با یک عضو برد و هر عضو برد آن دقیقا با یک عضو دامنه رابطه داشته باشد.

یک‌ریختی گراف چیست؟

در نظریه گراف یک‌ریختی دو گراف G و H به صورت یک تابع دوسویی میان مجموعه گره‌های آن دو گراف به صورت زیر تعریف شده است:

به صورتی که هر اتصالی میان دو گره G، در میان دو گره حاصل از اعمال تابع بر آن‌ها نیز وجود داشته باشد. بر این اساس تابع f می‌تواند مقادیر موجود در گره‌ها را تغییر دهد اما ساختار گراف ثابت خواهد ماند.

مفهوم برش در گراف

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Graph Convolution Network (GCN)

لینک کوتاه

لینک کوتاه

پست های مرتبط

Graph Attention Network (GAT) چیست؟

تاریخ: 1400/11/19

بازدید: 1509

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

یادگیری ماشین یکی از روش های تحلیل داده است که به ساخت مدل های تحلیلی خودکار می پردازد .

مدرس

@ins

گراف کامل چیست

تاریخ: 1399/11/11

بازدید: 4125

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تعریف گراف کامل

مدرس

@ins

مفهوم برش در گراف

تاریخ: 1399/10/28

بازدید: 2225

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Cut graph theory

مدرس

@ins

وبینار تقسیم بندی قابل قبول تصاویر پزشکی با استفاده از برچسب های فشرده تا ساختارهای گرافی

تاریخ: 1400/08/09

بازدید: 1665

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

یادگیری بازنمایی یا یادگیری ویژگی در یادگیری ماشین ، مجموعه ای از تکنیک ها است که سیستم به صورت خودکار به شناسایی ویژگی های مورد نیاز می پردازد و الگوهای نهان را از داده ها کشف می کند. یادگیری بازنمایی به ماشین اجازه می دهد که ویژگی های جدید را کشف کند و از آنها برای انجام یک کار جدید استفاده کند.

مدرس

@ins