دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

برقراری پیوند میان ارجاعات درون متنی و آخر متن با استفاده از اندنوت

تاریخ: 1399/09/21

بازدید: 4541

 | 


آموزش اندنوت

هنگام نگارش مقاله تحقیقاتی یا پایان نامه، ارجاع درون متنی را ملاحظه کردید و می‌خواهید آن را به صورت کامل ببینید. بهترین راه این است که میان ارجاعات درون متنی و آخر متن خود پیوند برقرار کنید تا با یک کلیک به راحتی به آن دست یابید. اگر از نرم افزار اندنوت برای ارجاع دهی متن خود استفاده کردید با چند کلیک ساده این پیوند برقرار خواهد شد. 

دوره آموزشی کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی مقالات و متون علمی

دانلود اندنوت

برای ملاحظه برقراری لینک در اندنوت فیلم زیر را ملاحظه کنید.

چگونه از اندنوت خروجی اکسل بگیریم