بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

افزایش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی تایمز 2020


وضعیت ایران در تایمز

سیستم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی تایمز، یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. این رتبه‌بندی اولین بار در سال 2004 با همکاری تایمز و QS منتشر شد. این همکاری تا سال 2010 تحت عنوان رتبه‌بندی تایمز QS ادامه داشت. در سال 2010 تایمز همکاری خود با QS را قطع کرده و قرارداد همکاری را با مؤسسه تامسون رویترز امضاء کرد. در سال 2010 روش‌شناسی جدیدی برای این رتبه‌بندی ارائه گردید که در سال 2011 در این روش‌شناسی تغییرات زیادی ایجاد گردید. تایمز به رتبه‌بندی 1200 دانشگاه در سراسر جهان می‌پردازد. 

در این پست به معرفی برترین دانشگاه‌های ایران در 11 حوزه موضوعی تایمز می‌پردازیم.

حوزه‌های موضوعی تایمز

مهندسی و فناوری، علوم زیستی، علوم فیزیک، هنر و علوم انسانی، پزشکی، اقتصاد و تجارت، علوم اجتماعی، علوم کامپیوتر، روانشناسی، آموزش پرورش و حقوق 11 حوزه موضوعی رتبه‌بندی تایمز هستند.

پیش بالینی و سلامت[1]

در این حوزه موضوعی، از ایران 9 دانشگاه حضور دارد، که نسبت به سال گذشته 4 واحد افزایش داشته است. دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی اصفهان، شاهد و علوم پزشکی شیراز امسال به این رتبه‌بندی اضافه شده‌اند. دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به سال گذشته 100 رتبه ارتقا داشته است. جدول 1، دانشگاه‌های ایران بر اساس حوزه موضوعی پیش بالینی و سلامت را نشان می‌دهد. بر این اساس، همانند سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رتبه‌های اول تا سوم هستند.

جدول 1. دانشگاه‌های ایران بر اساس حوزه موضوعی پیش بالینی و سلامت

رتبه جهانی

دانشگاه

امتیاز کلی

استنادات

درآمد صنعتی

وجه بین‌المللی

تحقیق

آموزش

301–400

دانشگاه علوم پزشکی تهران

32.4–36.2

46.1

48.9

25.3

18.3

29.8

501–600

دانشگاه علوم پزشکی ایران

26.0–29.1

47.3

41.6

22.8

11.1

20.4

501–600

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

26.0–29.1

51.4

41.6

20.9

12.4

15.6

501–600

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

26.0–29.1

43.1

50.3

18.2

12.4

24.2

501–600

دانشگاه تبریز

26.0–29.1

42.5

41.6

18.3

17.6

19.4

501–600

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

26.0–29.1

41.6

41.6

16.1

9.7

26.5

601+

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

17.1–25.9

38.9

42.5

16.7

10.6

23.6

601+

دانشگاه شاهد

17.1–25.9

35.2

41.6

16.8

9.1

12.9

601+

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

17.1–25.9

38.7

41.8

17.6

10.1

16.5

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم زیستی

در این حوزه موضوعی، 14 دانشگاه از ایران حضور دارند، که نسبت به سال گذشته سه واحد افزایش داشته است، دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه بوعلی سینا، سه دانشگاه اضافه شده به ایران در این رتبه‌بندی هستند. جدول 2، دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی علوم زیستی را نشان می‌دهد. بر این اساس، دانشگاه صنعتی اصفهان با امتیاز کلی 23.3–29.5 در رتبه اول کشور قرار گرفته است. رتبه جهانی این دانشگاه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

جدول 2. دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی علوم زیستی

رتبه جهانی

دانشگاه

امتیاز کلی

استنادات

درآمد صنعتی

وجه بین‌المللی

تحقیق

آموزش

501–600

دانشگاه صنعتی اصفهان

23.3–29.5

41.5

98.7

20.6

13.6

17.2

601+

دانشگاه بوعلی سینا

7.2–23.2

11.9

28.2

14

7.6

15.8

601+

دانشگاه فردوسی مشهد

7.2–23.2

17.9

29.9

18

8.6

19.9

601+

دانشگاه گیلان

7.2–23.2

6.9

28.3

14.4

8.5

14.8

601+

دانشگاه علوم پزشکی ایران

7.2–23.2

31.6

29.4

15.2

14.2

21.1

601+

دانشگاه اصفهان

7.2–23.2

14

29.4

17.4

10.1

17.2

601+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

7.2–23.2

11.8

34.1

14.3

7.1

11.2

601+

دانشگاه شهید بهشتی

7.2–23.2

21.5

83.6

18.8

10.7

13.3

601+

دانشگاه شهید چمران اهواز

7.2–23.2

4.8

36

13.4

7.9

25.2

601+

دانشگاه شهرکرد

7.2–23.2

17.2

28.1

15.7

6

12.2

601+

دانشگاه شیراز

7.2–23.2

19.3

29.7

15.9

14.3

22

601+

دانشگاه تبریز

7.2–23.2

34.3

40.9

16.3

8.4

18.4

601+

دانشگاه تهران

7.2–23.2

28.4

27.8

19

13.6

24.1

601+

دانشگاه ارومیه

7.2–23.2

14.3

28.7

14.1

6.3

16.8

 

 

علم فیزیک

در این حوزه موضوعی، 31 دانشگاه از ایران حضور دارند که نسبت به سال گذشته 7 واحد افزایش داشته است. جدول 3، دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی علم فیزیک را نشان می‌دهد. بر این اساس، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه یاسوج و دانشگاه کاشان به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم کشور هستند، در حالی که دانشگاه یاسوج، در سال گذشته در این رتبه‌بندی حضور نداشت امسال جایگاه قابل قبولی را به خود اختصاص داده است.

جدول 3. دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی علم فیزیک

رتبه جهانی

دانشگاه

امتیاز کلی

استنادات

درآمد صنعتی

وجه بین‌المللی

تحقیق

آموزش

251–300

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

43.9–46.5

100

34.1

16.6

18.2

10.5

301–400

دانشگاه یاسوج

38.7–43.8

96.7

34

14.6

11.6

12.4

401–500

دانشگاه کاشان

34.1–38.6

75.8

32.4

15.6

12

22.6

501–600

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

30.1–34.0

42.3

81.4

19.4

24

26.5

501–600

دانشگاه علم و صنعت ایران

30.1–34.0

48.3

72.5

14.9

20.8

24.6

601–800

دانشگاه بوعلی سینا

20.5–30.0

31.2

30.9

15.2

10.6

17.5

601–800

دانشگاه فردوسی مشهد

20.5–30.0

25

39.4

19.1

14

20.9

601–800

دانشگاه گیلان

20.5–30.0

37.7

31

15.1

12.2

16.7

601–800

دانشگاه صنعتی اصفهان

20.5–30.0

42.2

96.2

18.9

19.9

20.7

601–800

دانشگاه کردستان

20.5–30.0

48.2

39.8

25

9.5

13.3

601–800

دانشگاه مازندران

20.5–30.0

33

37.1

16.9

7.8

20.9

601–800

دانشگاه سمنان

20.5–30.0

42.8

30.3

16.7

7.9

12.3

601–800

دانشگاه شهید بهشتی

20.5–30.0

28.8

44.9

16.7

13.3

17.6

601–800

دانشگاه صنعتی شریف

20.5–30.0

37.9

100

17.9

25.8

15.6

601–800

دانشگاه شیراز

20.5–30.0

37.2

36.3

16.7

19.4

17.4

601–800

دانشگاه صنعتی شیراز

20.5–30.0

32.5

39.9

14.9

15.8

14.1

601–800

دانشگاه تبریز

20.5–30.0

37.6

45.3

18.2

14.4

18.4

601–800

دانشگاه تهران

20.5–30.0

44.9

30.3

18.8

17.2

23.5

801+

دانشگاه الزهرا

8.1–20.2

21.2

30.6

14.2

7

11

801+

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

8.1–20.2

17.5

30.5

14.5

8.7

19.1

801+

دانشگاه بیرجند

8.1–20.2

8.6

30.6

15

5.2

11.4

801+

دانشگاه اصفهان

8.1–20.2

10.9

36.8

16.4

12.7

16.3

801+

دانشگاه خوارزمی

8.1–20.2

22.7

72.7

15.3

8.9

11.7

801+

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

8.1–20.2

18

31

16.8

16.9

17.2

801+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

8.1–20.2

18

35

15.1

9

15.6

801+

دانشگاه شهید چمران اهواز

8.1–20.2

23

82

16.1

13.5

17.9

801+

دانشگاه شهرکرد

8.1–20.2

28.2

32.4

14.5

9.5

12.7

801+

دانشگاه صنعتی شاهرود

8.1–20.2

28.5

31.3

17.7

10.8

13.6

801+

دانشگاه ارومیه

8.1–20.2

18.4

33.1

15.2

8.9

10.6

801+

دانشگاه یزد

8.1–20.2

17.1

31.9

16.1

10.6

16.5

801+

دانشگاه زنجان

8.1–20.2

30.4

46.8

19

8.5

15.8

 

روانشناسی

در این حوزه موضوعی، در سال گذشته ایران نماینده‌ای نداشت اما امسال دانشگاه تهران با کسب 28.6–33.9 امتیاز در رتبه 301–400 جهان قرار گرفته است و تنها نماینده ایران است.

اقتصاد و تجارت

در این حوزه موضوعی، 4 دانشگاه از ایران حضور دارند که نسبت به سال گذشته دو واحد افزایش داشته است. دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه‌هایی هستند که امسال در این حوزه موضوعی حضور دارند.جدول 4، دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی اقتصاد و تجارت را نشان می‌دهد. بر این اساس، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران در رتبه اول تا سوم کشور هستند.

جدول 4. دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی اقتصاد و تجارت

رتبه جهانی

دانشگاه

امتیاز کلی

استنادات

درآمد صنعتی

وجه بین‌المللی

تحقیق

آموزش

251–300

دانشگاه علم و صنعت ایران

33.8–37.1

66.5

94.3

13.6

22.4

21.5

301–400

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

29.5–33.7

63.3

86.5

333:36:00

26.5

18.1

301–400

دانشگاه تهران

29.5–33.7

67.1

30.5

19

15.6

23.8

501+

دانشگاه اصفهان

9.8–24.6

16.7

89.2

10.4

20.1

23.1

 

آموزش و پرورش

در این حوزه موضوعی، دانشگاه تهران تنها نماینده ایران است که همانند سال گذشته در رتبه 301-400 جهان قرار گرفته است.

علوم اجتماعی

در این حوزه موضوعی، دانشگاه تهران تنها نماینده ایران است که همانند سال گذشته در رتبه 401-500 جهان قرار گرفته است.

مهندسی و تکنولوژی

در این حوزه موضوعی، 33 دانشگاه از ایران حضور دارند که نسبت به سال گذشته 10 واحد افزایش داشته است.  جدول 5، دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی مهندسی را نشان می‌دهد. بر این اساس، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم کشور قرار گرفته‌اند. این در حالی است که رتبه جهانی دانشگاه تهران 50 واحد بهبود پیدا کرده و به جایگاه 201–250 جهان و اول کشور رسیده در حالی که جایگاه اول کشور در سال گذشته برای دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود.  رتبه جهانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز 100 واحد نسبت به سال گذشته بهبود داشته و از جایگاه هفتم کشور به سوم رسیده است.

جدول 5. دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی مهندسی

رتبه جهانی

دانشگاه

امتیاز کلی

استنادات

درآمد صنعتی

وجه بین‌المللی

تحقیق

آموزش

201–250

دانشگاه تهران

41.2–44.3

66.8

31.6

25.2

30.7

35.7

251–300

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

38.9–41.1

100

36.5

18.5

15.2

13.1

301–400

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

34.7–38.7

48.3

59.7

22.8

25.6

30.5

301–400

دانشگاه کاشان

34.7–38.7

94.1

32.3

20.4

19.6

12.6

301–400

دانشگاه صنعتی شریف

34.7–38.7

39.9

78.7

24.5

33.8

39.6

301–400

دانشگاه تبریز

34.7–38.7

71.2

39.5

21.7

20.4

18.3

301–400

دانشگاه یاسوج

34.7–38.7

99.9

33.2

16.9

14

9

401–500

دانشگاه بین المللی امام خمینی

30.8–34.6

97.6

31.7

20.4

6.2

9.4

401–500

  دانشگاه علم و صنعت

30.8–34.6

47.7

93

18.3

23.9

17.7

401–500

دانشگاه صنعتی اصفهان

30.8–34.6

50.6

62.3

23.5

18.6

22

401–500

دانشگاه مازندران

30.8–34.6

81

34.1

17.7

9.8

10.9

401–500

دانشگاه شهرکرد

30.8–34.6

85.6

31.7

17.2

10.9

10.2

501–600

دانشگاه بوعلی سینا

26.9–30.7

58.7

33.8

18.4

16.3

13.8

501–600

دانشگاه فردوسی مشهد

26.9–30.7

47

40.7

22.6

17.7

19.8

501–600

دانشگاه گیلان

26.9–30.7

72.5

31.8

18.6

12.8

13.2

501–600

دانشگاه سمنان

26.9–30.7

65.1

31.6

17.5

8.8

12.7

601–800

دانشگاه الزهرا

18.5–26.8

49.2

44.3

16.2

16.7

11

601–800

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

18.5–26.8

46.6

35.3

15.3

13

10.5

601–800

دانشگاه خوارزمی

18.5–26.8

51.3

40.1

18.4

11.4

10.4

601–800

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

18.5–26.8

31.9

40.9

20.9

16.6

19.2

601–800

دانشگاه کردستان

18.5–26.8

54.1

34.1

18.1

11.4

9.1

601–800

دانشگاه شهید بهشتی

18.5–26.8

37.7

45.5

19.2

16.3

14.4

601–800

دانشگاه شهید چمران اهواز

18.5–26.8

42.1

79.2

17

14.4

15.4

601–800

دانشگاه صنعتی شاهرود

18.5–26.8

50.9

32.9

19.8

11.1

13.5

601–800

دانشگاه شیراز

18.5–26.8

32.8

78.7

21.2

22.2

16.8

601–800

دانشگاه صنعتی شیراز

18.5–26.8

48.8

41.1

19.5

14.4

17.4

601–800

دانشگاه ارومیه

18.5–26.8

30.2

40.5

16.3

14.2

10.9

601–800

دانشگاه زنجان

18.5–26.8

60.6

37.4

18.8

10.5

10.5

801+

دانشگاه بیرجند

9.3–18.4

17.3

31.8

20.2

6.7

12.5

801+

دانشگاه اصفهان

9.3–18.4

18.3

49.8

20.1

15.9

12.9

801+

دانشگاه شاهد

9.3–18.4

13.1

32.6

16.4

12.5

14.5

801+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

9.3–18.4

19

41.4

16.2

12.1

14.7

801+

دانشگاه یزد

9.3–18.4

19.5

34.5

17.9

9.4

10.9

 

 

علوم کامپیوتر

تعداد دانشگاه‌های ایران در این حوزه موضوعی برابر با 12 است که نسبت به سال گذشته چهار واحد افزایش داشته است. جدول 6، دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی علوم کامپیوتر را نشان می‌دهد. بر این اساس، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم کشور هستند. بهترین جهش رتبه، برای دانشگاه صنعتی شریف است که سال گذشته در این حوزه موضوعی حضور نداشته ولی امسال به رتبه اول کشور و رتبه 201–250 جهان رسیده است. دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه‌هایی هستند که امسال به این رتبه‌بندی موضوعی وارد شده‌اند.

جدول 6. دانشگاه‌های ایران در حوزه موضوعی علوم کامپیوتر

رتبه جهانی

دانشگاه

امتیاز کلی

استنادات

درآمد صنعتی

وجه بین‌المللی

تحقیق

آموزش

201–250

دانشگاه صنعتی شریف

40.1–42.9

59.2

91.1

21.3

27.8

38.2

301–400

دانشگاه تهران

33.0–37.3

54.9

38

24.5

24.7

23.6

401–500

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

28.6–32.8

40.1

63.5

21.5

23.9

22.1

401–500

  دانشگاه علم و صنعت ایران

28.6–32.8

44.1

53.5

14.9

23

26.6

401–500

دانشگاه صنعتی اصفهان

28.6–32.8

60.2

56.5

28.8

14.1

16.3

401–500

دانشگاه شیراز

28.6–32.8

53.9

51.9

15

19.6

21.1

501–600

دانشگاه شهید بهشتی

23.5–28.4

47.8

64.2

17

12.3

15

501–600

دانشگاه تبریز

23.5–28.4

51.2

40.6

18.5

16.6

15.9

601+

دانشگاه فردوسی مشهد

11.2–23.4

32.8

45.9

18.4

16.9

12.5

601+

دانشگاه اصفهان

11.2–23.4

37.8

44.1

15.8

13

14.8

601+

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

11.2–23.4

29.1

41.6

14.1

21

11.5

601+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

11.2–23.4

25.6

38

13.4

20.2

8.8

هنر و علوم انسانی

همانند سال گذشته در این حوزه موضوعی از ایران فقط دانشگاه تهران با رتبه 401+ حضور دارد.

حقوق

ایران در حوزه موضوعی حقوق، همانند سال‌های گذشته نماینده‌ای ندارد.

همان‌طور که بیان شد، تعداد دانشگاه‌های ایران نسبت به سال گذشته افزایش داشته که این افزایش ناشی از تغییر روش حوزه موضوعی تایمز نسبت به سال گذشته است و در کل دانشگاه‌های حاضر در این رتبه‌بندی افزایش داشته‌اند. معیار ورود قبلا تعداد مقالات در نظر گرفته می‌شد در حالی که در رتبه‌بندی اخیر علاوه بر تعداد مقالات، تعداد کارکنان (اعضای هیات علمی) نیز در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این، همانند سال‌های گذشته ایران در حوزه‌های علوم انسانی، ضعیف‌تر از حوزه‌های فنی و مهندسی عمل کرده است.

رتبه‌بندی موضوعی تایمز

جدول زیر، شاخص‌های به کار رفته در رتبه‌بندی‌ موضوعی، همان شاخص‌های رتبه‌بندی کلی است و نمرات شاخص‌ها در پنج دسته، تقسیم‌بندی می‌شود. وزن‌دهی حوزه‌‌های موضوعی مختلف متفاوت است.  حوزه‌های موضوعی به 11 دسته اصلی تقسیم می‌شود که جدول زیر، وزن‌دهی متفاوت آن را نشان می‌دهد.

 

وزن‌دهی متفاوت در 11 حوزه موضوعی مختلف تایمز

شاخص

کامپیوتر

پیش بالینی و سلامت

علوم زیستی

علم فیزیک

روانشناسی

هنر و علوم انسانی

آموزش و پرورش

حقوق

علوم اجتماعی

اقتصاد و تجارت

مهندسی و تکنولوژی

آموزش

30

27.5

27.5

27.5

27.5

37.4

37.2

37.2

34.2

30.9

30

تحقیقات

30

27.5

27.5

27.5

27.5

37.6

29.8

30.8

32.6

32.6

30

استنادات

27.5

35

35

35

35

15

27.5

25

25

25

27.5

چشم‌انداز بین‌المللی

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

9

7.5

9

7.5

درآمد صنعت

5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

5

آستانه ورود[2] [3]

500

500

500

500

150

100

100

100

200

200

500

 

 

 

 


[1] clinical, pre-clinical and health

[2] حداقل تعداد مقاله در طول پنج سال مورد بررسی منتشر کرده باشد.

[3] علاوه بر این، انتظار می‌رود حداقل 10 درصد اعضای هیات علمی تمام وقت موسسه مورد بررسی در حوزه‌ مرتبط فعال باشند.

پست های مرتبط

برترین دانشگاه‌ها‌ و موسسات ایران بر اساس نیچرایندکس مشخص شدند .

تاریخ: 1397/07/08

بازدید: 990

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

July 2017 - 30 June 2018

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی تاثیر 2020

تاریخ: 1399/02/05

بازدید: 1647

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Times Higher Education Impact Rankings 2020

مدرس

@ins

برترین دانشگاههای ایران در سال 2018 براساس رتبه بندی وبومتریکس مشخص و معرفی شدند.

تاریخ: 1397/05/14

بازدید: 657

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

گزارش

مدرس

@ins

محققان پر استناد ایران در سال 2019

تاریخ: 1398/09/02

بازدید: 3361

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Highly Cited Researchers 2019

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی وبومتریکس 2020

تاریخ: 1398/11/20

بازدید: 2772

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

وضعیت مراکز جهاد دانشگاهی

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی کیواس: درخشش دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ: 1398/12/24

بازدید: 2173

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه‌بندی موضوعی 2020

مدرس

@ins

وضعیت مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس (بر اساس گزارش سایمگو 2019)

تاریخ: 1399/03/27

بازدید: 2275

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

جایگاه و تغییرات مجلات ایرانی

مدرس

@ins

رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان -QS 2019 اعلام شد

تاریخ: 1397/12/08

بازدید: 1378

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه بندی دانشگاه های جهان

مدرس

@ins

دانشگاه تهران در سال 2018 جایگاه نهمی جهان را در رشته مهندسی مکانیک به خود اختصاص داد.

تاریخ: 1397/06/04

بازدید: 434

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

گزارش

مدرس

@ins

دانشگاه‌های برتر ایران در رتبه‌بندی تایمز 2019 مشخص شدند .

تاریخ: 1397/07/04

بازدید: 1596

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

برترین دانشگاه‌های ایران

مدرس

@ins