بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

رتبه خیره کننده دانشگاه علم و فرهنگ در میان مراکز، دانشگاه‌ها و موسسات ایرانی


رتبه‌بندی SIR

رتبه‌بندی موسسات سای‌مگو با استفاده از ابعاد عملکرد تحقیقاتی، خروجی نوآورانه و تاثیر اجتماعی به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی می‌پردازد. در این گزارش، به بررسی وضعیت ایران، دانشگاه علم و فرهنگ و جهاد دانشگاهی پرداخته خواهد شد.

برای دریافت آخرین‌های بلاگ و کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

وضعیت ایران

157 موسسه، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از ایران در این رتبه‌بندی حضور دارند که نسبت به سال گذشته 15 واحد اضافه شده است، در حالی که این مقدار برای کشور ترکیه برابر با 120 است. میانه رتبه جهانی ایران 28 واحد افزایش یافته، به این معنا که رتبه جهانی موسسات ایرانی نسبت به سال قبل با افت بیشتری روبرو بوده است. 9 مرکز وابسته به دولت، 9 مرکز سلامت و 139 دانشگاه در این رتبه‌بندی حضور دارند.

وضعیت موسسات ایرانی در رتبه‌بندی SIR در سال 2019

دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه علوم پزشکی البرز، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه بناب،  مرکز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشگاه بجنورد، دانشگاه علوم و فناوری مازندران، دانشگاه دامغان، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق تهران و  دانشگاه هرمزگان مراکزی هستند که امسال به این رتبه‌بندی اضافه شده‌اند. بیمارستان سینا و دانشگاه علوم پایه دامغان مراکزی هستند که امسال بر خلاف سال گذشته در این رتبه‌بندی حضور ندارند.

جدول 1، ده مرکز برتر ایران بر اساس SIR را نشان می‌دهد. بر این اساس، همانند سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در رتبه اول تا سوم کشور قرار دارند در حالی که رتبه جهانی آنها نسبت به سال گذشته افت داشته است. نکته مهم در خصوص دانشگاه علم و فرهنگ است که سال گذشته در این رتبه‌بندی حضور نداشته ولی اکنون در رتبه ده کشور و 660ام جهان قرار دارد.

جدول 1. ده مرکز برتر ایران بر اساس SIR

رتبه کشوری

رتبه جهانی

مرکز

تغییر در رتبه

1

428

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-41

2

508

دانشگاه تهران

-32

3

593

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

-24

4

604

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-10

5

610

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

-28

6

618

دانشگاه تربیت مدرس

-16

7

641

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-29

8

649

دانشگاه صنعتی شریف

-29

9

655

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

-27

10

660

دانشگاه علم و فرهنگ

660

 

 

بررسی وضعیت دانشگاه علم و فرهنگ

این دانشگاه برای اولین بار در این رتبه‌بندی حضور دارد که شکل 1، مرور کلی از وضعیت آن را بر اساس شاخص‌های SIR نشان می‌دهد. بر این اساس، این دانشگاه در چارک اول کشور، دهک اول منطقه و صدک 37 ام جهان قرار دارد.

شکل 1. مروری بر وضعیت کلی دانشگاه علم و فرهنگ

 

محققان دانشگاه علم و فرهنگ مدارک علمی خود را در 67 مجله منتشر کرده‌اند، که شکل 2 آن را نشان می‌دهد. بر این اساس، بیش‌ترین مدارک علمی آن در حوزه شیمی و مهندسی است. اندازه دایره شاخص SJR را نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین دایره مربوط به مجله journal of cellular physiology با SJR 1.44 است.

شکل 2. حوزه‌های موضوعی مجلاتی که مدارک علمی محققان دانشگاه علم و فرهنگ را منتشر کرده‌اند.

 

شکل 3، وضعیت دانشگاه علم و فرهنگ در مقایسه با دانشگاه‌های ایران، منطقه و جهان در شاخص‌هایSIR را نشان می‌دهد. بر این اساس، این دانشگاه در بعد نوآوری در سطح جهان، منطقه و ایران بهتر و در بعد اجتماعی ضعیف تر عمل کرده است.

شکل 3.وضعیت دانشگاه علم و فرهنگ در مقایسه با ایران، منطقه و جهان بر اساس شاخص‌هایSIR

وضعیت جهاد دانشگاهی

جدول 2، وضعیت جهاد دانشگاهی در رتبه‌بندیSIR را نشان می‌دهد. بر این اساس، جهاد دانشگاهی، بالاتر از دانشگاه شیراز و انستیتو پاستور ایران در رتبه 20ام کشور و 700ام جهان قرار دارد.

جدول 2. وضعیت جهاد دانشگاهی در رتبه‌بندیSIR

رتبه کشوری

رتبه جهانی

مراکز

نوع

19

699

دانشگاه تبریز

دانشگاه

20

700

جهاد دانشگاهی

مرکز دولتی

21

702

دانشگاه شیراز

دانشگاه

21

702

انستیتو پاستور ایران

مرکز سلامت

 

 

شکل 4، وضعیت کلی جهاد دانشگاهی درSIR را نشان می‌دهد. بر این اساس، جهاد دانشگاهی در چارک اول کشور، دهک دوم منطقه و صدک 48ام جهان قرار دارد. بهترین رتبه آن مربوط به شاخص نوآوری است.

شکل 4. وضعیت کلی جهاد دانشگاهی درSIR

شکل 5، روند رتبه کلی جهاد دانشگاهی از سال 2011 تا کنون را نشان می‌دهد. بر این اساس، بدترین رتبه جهاد دانشگاهی در 5 سال گذشته برای سال 2020 با مقدار 700 است. با توجه به افت کلی مراکز و موسسات ایرانی نرمال به نظر می‌رسد، به نظر می‌رسد یکی از دلایل افت کلی رتبه جهانی مراکز ایران، تحریم باشد.

شکل 5. روند رتبه کلی جهاد دانشگاهی از سال 2011 تا کنون

شکل 6، رتبه جهاد دانشگاهی در بعد تحقیقاتی را نشان می‌دهد. بر این اساس، در سال 2020 جهاد دانشگاهی در این بعد، 10 واحد سقوط داشته است. این بعد دارای بیش‌ترین امتیاز در این رتبه‌بندی است.

شکل 6. رتبه جهاد دانشگاهی در بعد تحقیقاتی

شکل 7، رتبه جهاد دانشگاهی در بعد نوآوری را نشان می‌دهد. بر این اساس، جهاد دانشگاهی در این بعد، 27 پله نسبت به سال قبل سقوط داشته است.

شکل 7. رتبه جهاد دانشگاهی در بعد نوآوری

شکل 8، رتبه جهاد دانشگاهی در بعد اجتماعی را نشان می‌دهد. بر این اساس، در این بعد نسبت به دو بعد قبلی، رتبه جهاد دانشگاهی 4 پله صعود کرده است. گفتنی است این بعد کم‌ترین تاثیر را در این رتبه‌بندی دارد.

شکل 8. رتبه جهاد دانشگاهی در بعد اجتماعی

 

شکل 9، حوزه‌های موضوعی مجلاتی که مدارک علمی محققان جهاد دانشگاهی در آن‌ها منتشر شده است، را نشان می‌دهد. بر این اساس، مدارک علمی محققان جهاد دانشگاهی در 329 مجله منتشر شده است که بیش‌ترین آن مربوط به حوزه موضوعی پزشکی، بیولوژی و شیمی و کم‌ترین آن مربوط به حوزه‌های موضوعی علوم انسانی و روان‌شناسی است، که با توجه به ماهیت مراکز و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی طبیعی به نظر می‌رسد.

اندازه دایره شاخص SJR مجله را نشان می‌دهد. براین اساس، به نظر می‌رسد بالاترین شاخص SJR، به ترتیب مربوط به مجلاتMolecular Therapy، ACS Sustainable Chemistry & Engineering و Sensors and Actuators, B: Chemical با مقدار 3.28، 1.66 و 1.38 است.

شکل 9. حوزه‌های موضوعی مجلاتی که مدارک علمی محققان جهاد دانشگاهی را منتشر کرده‌اند.

شکل 10، وضعیت جهاد دانشگاهی بر اساس شاخص‌هایSIR در مقایسه با مراکز دولتی ایران، خاورمیانه و جهان را نشان می‌دهد. براین اساس، به طور کلی، جهاد دانشگاهی در بعد تحقیقاتی نسب به سایر مراکز دولتی بهتر، و در بعد اجتماعی ضعیف‌تر عمل کرده است.

شکل 10. وضعیت جهاد دانشگاهی بر اساس شاخص‌هایSIR در مقایسه با مراکز دولتی ایران، خاورمیانه و جهان

برای مطالعه روش شناسی رتبه‌بندی SIR، کلیک کنید.

پست های مرتبط

ارتقاء رتبه دانشگاه تربیت مدرس بر اساس رتبه‌بندی لایدن

تاریخ: 1399/04/21

بازدید: 2383

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه‌بندی دانشگاه‌های لایدن 2020 منتشر شد

مدرس

@ins

افزایش کیفیت علم ایران از سال 2006 تاکنون براساس بررسی شاخص‌های رتبه‌بندی لایدن

تاریخ: 1397/05/17

بازدید: 405

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تحلیل داده

مدرس

@ins

بررسی آخرین وضعیت مجلات ایران در پایگاه سای مگو توسط SID

تاریخ: 1401/02/28

بازدید: 933

1401

زمان مطالعه: 15 دقیقه

مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی آخرین وضعیت مجلات ایران را در پایگاه سای مگو بررسی کرد.

مدرس

@ins

سایت اسکور 2019 اسکوپوس منتشر شد

تاریخ: 1399/04/03

بازدید: 2176

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تغییر نحوه محاسبه شاخص سایت اسکور

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی SIR در سال 2019

تاریخ: 1398/10/03

بازدید: 3732

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

جهاد دانشگاهی در در رتبه‌بندی SIR

مدرس

@ins

رتبه‌بندی2021 کیو اس منتشر شد: حذف یک دانشگاه ایرانی از این رتبه‌بندی

تاریخ: 1399/03/28

بازدید: 1797

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه‌بندی کیو اس 2021

مدرس

@ins

افزایش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی تایمز 2020

تاریخ: 1399/02/12

بازدید: 1599

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

وضعیت ایران در تایمز

مدرس

@ins

دانشگاه‌های برتر بر اساس رتبه‌بندی تایمز در سال 2020

تاریخ: 1398/06/21

بازدید: 6131

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

معرفی دانشگاه‌های برتر ایران در رتبه‌بندی جهانی تایمز

مدرس

@ins

دانشگاه‌های برتر ایران و جهان بر اساس رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه THE

تاریخ: 1398/02/03

بازدید: 2052

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

University Impact Rankings

مدرس

@ins

وضعیت مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس (بر اساس گزارش سایمگو 2019)

تاریخ: 1399/03/27

بازدید: 2269

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

جایگاه و تغییرات مجلات ایرانی

مدرس

@ins