دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

بحران دسترسی آزاد به مقالات

تاریخ: 1398/10/29

بازدید: 2011

 | 


A Crisis in “Open Access”: Should Communication Scholarly Outputs Take 77 Years to Become Open Access?

مقوله دسترسی آزاد به مقالات در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خصوصا در علم ارتباطات این مقوله بیشتر اهمیت دارد. این مطالعه به بررسی مقالات با دسترسی آزاد در حوزه موضوعی ارتباطات بر اساس وب آو ساینس پرداخته است. بر اساس یافته‌ها، فقط نزدیک به 4% از مدارک علمی نمایه شده در دسته دسترسی آزاد قرار گرفته‌اند، که از سال 2006 به بعد منتشر شده‌اند. آمریکا، اسپانیا و برزیل کشورهایی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی با دسترسی آزاد را منتشر کرده‌اند. عنوان این مقاله A Crisis in “Open Access”: Should Communication Scholarly Outputs Take 77 Years to Become Open Access? است که به صورت دسترسی آزاد در لینک https://doi.org/10.1177/2158244019871044 قابل دسترس است. همچنین، این مقاله به این موضوع پرداخت که چقدر طول خواهد کشید تا با وضع موجود صد درصد مطالب منتشر شده در علم ارتباطات آزادانه در اختیار همه قرار گیرد: پاسخ این پرسش عدد 77 سال است. یعنی علمی که خود باید پیشتاز در اشاعه فرهنگ دسترسی آزاد باشد هنوز این مهم را برای مقالات خود اجرا نکرده است. در این مقاله همچنین شاخص جدیدی به عنوان شاخص دسترسی آزاد تعریف شده که از حاصل تقسیم مقالات دسترسی آزاد در یک رشته یا ژورنال به کل مقالات چاپ شده در یک رشته یا ژورنال بدست می آید. متاسفانه با وجود رشد شاخص دسترسی آزاد به حدود 14% در سال‌های اخیر، باز هم عدد شاخص دسترسی آزاد بسیار پائین است. بنابراین همگان باید تلاش نمائیم تا مفهوم و مقوله دسترسی آزاد بصورت یک فرهنگ پذیرفته شده در جامعه آکادمیک در آید.

روند تعداد مدارک علمی با دسترسی آزاد نسبت به سایر مدارک علمی در حوزه موضوعی ارتباطات

مرکز اطلاعات علمی، سال‌ها است که به مقوله دسترسی آزاد توجه کرده و مهم‌ترین هدف آن، دسترس پذیری مدارک علمی برای محققان است. این پایگاه همواره تلاش کرده است که منابع علمی را با دو ویژگی "جامعیت و روزآمدی" به همراه سرویس‌ها و خدمات ویژه و کارآمد در جهت اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش به صورت دسترسی آزاد در اختیار محققان و دانش‌پژوهان قرار دهد. مدارک علمی این مرکز روزانه بیش از 120000بازدید دارد. این پایگاه با داشتن 361231 مقاله در بانک نشریات فارسی، بزرگ‌ترین پایگاه علمی رایگان کشور است.

مقالات با موضوع ارتباطات در پایگاه مرکز اطلاعات علمی