بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

آشنایی با روش شناسی رتبه‌بندی موسسات SIR


روش شناسی SIR

رتبه‌بندی موسسات سای‌مگو با استفاده از ابعاد عملکرد تحقیقاتی، خروجی نوآورانه و تاثیر اجتماعی به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی می‌پردازد. جدول 1، وزن‌ هر یک از ابعاد را در رتبه‌بندی موسسات سای‌مگو نشان می‌دهد. براین اساس، مهم‌ترین بعد، بعد تحقیقاتی است.

شاخص ها به سه گروه تقسیم می شوند که هدف آنها منعکس کردن خصوصیات علمی، اقتصادی و اجتماعی مؤسسات است. SIR شامل هر دو شاخص وابسته به اندازه و مستقل از اندازه است. آنها شاخص‌هایی هستند که تحت تأثیر اندازه مؤسسات قرار گرفته یا تحت تأثیر قرار نمی گیرند. در این روش ، SIR آمار کلی از انتشارات علمی و سایر تولیدات موسسات را همزمان با امکان مقایسه بین موسسات در اندازه‌های مختلف فراهم می‌کند. این را باید در نظر داشته باشید که، پس از محاسبه شاخص نهایی از ترکیب ابعاد مختلف (که وزن مختلفی به آنها اختصاص داده شده است) مقادیر حاصل در مقیاس 0 تا 100 نرمال سازی می‌شوند.

شاخص‌های مورد استفاده در رتبه‌بندی SIR

جدول 1. وزن‌دهی شاخص‌ها در رتبه‌بندی موسسات سای‌مگو

معیار

شاخص

امتیاز

بعد تحقیقاتی(50%)

تاثیر نرمال شده

13%

سرآمدی و رهبری

8%

خروجی علمی

5%

تعداد مدارک علمی که در مجلات خود موسسه منتشر نشده

3%

تعداد مجلات منتشر شده توسط موسسه

3%

استخر استعداد علمی

5%

انتشارات با کیفیت بالا

2%

انتشارات با کیفیت بالا (Q1)

2%

هم‌تالیفی بین‌المللی

2%

دسترسی آزاد

2%

شاخص سرآمدی

2%

بعد نوآوری(30%)

دانش نوآورانه

10%

پروانه ثبت اختراع

10%

تاثیر فناورانه

10%

بعد اجتماعی(20%)

آلتمتریکس

10%

پیوندهای دریافتی دامنه

5%

اندازه وب

5%

 
 

وضعیت موسسات ایرانی در رتبه‌بندی SIR


  • عملکرد تحقیقاتی

خروجی تحقیقاتی (Out put): تعداد مدارک علمی منتشر شده در مجلات علمی تحت پوشش اسکوپوس.

هم‌تالیفی بین‌المللی (International collaboration): درصد خروجی مدارک علمی یک موسسه با هم‌تالیفی موسسات خارجی. این مقدار از طریق تحلیل خروجی یک موسسه که وابستگی مولفین آن شامل بیش از یک کشور باشد، بدست می‌آید.

تاثیر نرمال شده (Normalized Impact): این شاخص «میانگین نمره استنادی نرمال شده موضوعی قلم محور» نامیده می‌شود. مقادیر به درصد بوده و رابطه میان میانگین تاثیر علمی  یک موسسه و میانگین جهانی، که یک تعیین شده را نشان می‌دهد. یعنی مقدار 0.8 برای یک موسسه به معنای آن است که این موسسه 20% کم‌تر از میانگین جهانی و مقدار 1.3 بیانگر آنست که موسسه 30% بالاتر از میانگین جهانی استناد دریافت کرده است.

انتشارات با کیفیت بالا (High Quality Publications): نسبت انتشارات یک موسسه در با نفوذترین مجلات علمی جهان، یعنی مدارک علمی که در مجلات چارک اول رتبه‌بندی اس‌جی‌آر[1] قرار دارند، منتشر شده است.

شاخص سرآمدی (Excellence): درصد خروجی علمی یک موسسه که در مجلات 10% اول –از نظر استنادی- حوزه علمی مرتبط منتشر شده است. این شاخص نشانگری از کیفیت بالای خروجی تحقیقاتی یک موسسه است.

رهبری علمی (Scientific Leadership): این شاخص «خروجی به عنوان مشارکت کننده اصلی» را نشان می‌دهد و مقالاتی را در بر می‌گیرد که نویسنده مسئول متعلق به آن موسسه است.

سرآمدی و رهبری (Excellence with Leadership): میزان مدارک علمی سرآمد یک موسسه آن دسته از مدارک است که موسسه در آن مشارکت کننده اصلی بوده است.

استخر استعداد علمی (Scientific talent pool): مجموع تعداد مولفین یک موسسه در کل انتشارات آن موسسه طی مدت زمانی مشخص.

  • نوآوری

دانش نوآورانه (Innovation knowledge#): خروجی انتشارات علمی یک موسسه که در پروانه‌های ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفته است[2].

تاثیر فناورانه (Innovation Impact): درصد انتشارات علمی که در پروانه‌های ثبت اختراع در مجموع خروجی یک موسسه مورد استناد قرار گرفته است.

پروانه ثبت اختراع (Patent): تعداد درخواست‌های پروانه ثبت اختراع بر اساس پایگاه PATSTAT (http://www.epo.org)

  • شاخص‌های اجتماعی
  • آلتمتریکس (Altmetrics): شاخص آلتمتریکس بر اساس 10% مدارک علمی برتر موسسه (بر اساس ارزش تاثیر نرمال شده ) محاسبه می‌شود. این شاخص از دو قسمت تشکیل شده است:
    • PlumX Metrics (با امتیاز 70%): تعداد مدارک علمی که بیش از یک بار در PlumX Metrics ذکر شده‌اند.
    • Mendeley (با امتیاز 30%): تعداد مدارک علمی که بیش از یک‌بار در مندلی ذکر شده‌اند.

این شاخص از سال 2019، اضافه شد.

  • اندازه وب (Web Size): تعداد صفحات منسوب به URL موسسه بر مبنای گوگل.
  • پیوندهای دریافتی دامنه (Domains inbound links): تعداد پیوندهای دریافتی به دامنه موسسه بر مبنای .ahrefs

[1] SJR

[2] بر اساس پایگاه http://www.epo.org

پست های مرتبط

کتابسنجی برای چه افرادی مناسب است؟

تاریخ: 1401/04/14

بازدید: 102

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

کتابسنجی به بررسی تاریخ علم، از راه ردگیری جنبش‌های تاریخی و توسعه حوزه‌های موضوعی مختلف که حاصل کار پژوهشگران است، می‌پردازد.

مدرس

@ins

تسهیم و وزن‌دهی به مدارک علمی

تاریخ: 1400/07/20

بازدید: 367

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

در کتابسنجی برای امتیاز دهی به نویسنده در یک مدرک علمی راه هایی وجود دارد که به این امتیاز دهی، تسهیم و وزن‌دهی گفته می شود . تسهیم و وزن‌دهی مدارک علمی به دو بخش اصلی یعنی تسهیم و وزن‌دهی تعداد مدارک علمی و تسهیم و وزن‌دهی تعداد استناد انجام می شود.

مدرس

@ins

روش شناسی رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه THE

تاریخ: 1398/02/03

بازدید: 1844

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

methodology University Impact Rankings times

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص ام، شاخص جی، شاخص ای و شاخص آی‌تن

تاریخ: 1398/08/20

بازدید: 2231

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابسنجی و علم‌سنجی

مدرس

@ins

آشنایی با SJR (شاخص‌های کتابسنجی)

تاریخ: 1399/02/06

بازدید: 3101

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سای‌مگو، ارزیابی نشریات

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص های hI ،hf و hm از خانواده شاخص هرش

تاریخ: 1399/10/13

بازدید: 2402

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص‌ های استنادی

مدرس

@ins

شاخص هم‌ تالیفی علمی

تاریخ: 1399/11/02

بازدید: 1654

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص همکاری

مدرس

@ins

Usage Count در وب آو ساینس

تاریخ: 1399/11/12

بازدید: 2198

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خوانش در وب آو ساینس

مدرس

@ins

آیا میان تعداد نویسندگان یک مقاله و تعداد استنادات آن رابطه وجود دارد

تاریخ: 1399/09/04

بازدید: 3924

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تحلیل کتابسنجی در رابطه با تعداد استنادات

مدرس

@ins

کتابسنجی ارزیابانه چیست ؟

تاریخ: 1400/06/30

بازدید: 365

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابسنجی ارزیابانه چیست ؟

مدرس

@ins