دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

محققان پر استناد ایران در سال 2019

تاریخ: 1398/09/02

بازدید: 3284

 | 


Highly Cited Researchers 2019

Clarivate Analytics هر ساله 1درصد برتر محققان پر استناد جهان را معرفی‌ می‌کند. در این مطلب، به معرفی محققان برتر ایران خواهیم پرداخت.

برای مشاهده روش استخراج محققان برتر بر اساس Clarivate Analytics کلیک کنید.

جدول زیر، محققان پر استناد ایران در سال 2019 را نشان می‌دهد. بر این اساس، 12 محقق از ایران جز محققین پر استناد در سال 2019 هستند، در حالی که این تعداد در سال 2018، برابر با 16 بود. آرش کریمی پور، حمیدرضا پورقاسمی، Julien Clinton Sprott، محمد میرزازاده، محمد رضا گنجعلی، مصطفی اسلامی، سعید جعفری و سید مهدی جعفری محققانی هستند که امسال وارد لیست محققان پر استناد شده‌اند. با وجود افزایش کلی تعداد محققان نسبت به سال گذشته، تعداد محققان ایرانی 4 واحد کاهش داشته است.

برای آگاهی از آخرین‌های بلاگ و دریافت کد تخفیف کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 3 و دانشگاه صنعتی قوچان با 2 نفر بیش‌ترین تعداد محققان را داشته‌اند. بیش‌ترین محققان مربوط به حوزه موضوعی چند رشته‌ای، ریاضی و علوم کشاورزی است.

محققانی که با علامت * مشخص شده‌اند وابستگی دوم آنها ایران است و محققانی که با رنگ زرد مشخص شده‌اند در سال گذشته نیز جز محققان پراستناد بوده‌اند.

به نظر می‌رسد دلیل کاهش تعداد محققان ایرانی به دلیل کاهش هم‌تالیفی علمی به دلیل تحریم‌های علمی و حذف محققانی که درصد خود استنادی بالایی داشته‌اند، باشد. 

محقق وابستگی سازمانی حوزه موضوعی پروفایل در پابلونز
آرش کریمی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مهندسی https://publons.com/researcher/1197788/arash-karimipour/
حمیدرضا پورقاسمی دانشگاه شیراز میان رشته‌ای https://publons.com/researcher/2519147/hamid-reza-pourghasemi/
حسن کریمی مله* دانشگاه صنعتی قوچان  علوم کشاورزی https://publons.com/researcher/1206407/prof-hassan-karimi-maleh/
Julien Clinton Sprott* دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی https://publons.com/researcher/1815451/mehdi-dehghan/
مسعود رضایی دانشگاه تربیت مدرس علوم کشاورزی _
مهدی دهقان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی _
محمد میرزازاده دانشگاه گیلان چند رشته‌ای https://publons.com/researcher/687048/mohammad-mirzazadeh/
محمد رضا گنجعلی* دانشگاه تهران چند رشته‌ای _
مصطفی اسلامی دانشگاه مازندران چند رشته‌ای https://publons.com/researcher/3112295/mostafa-eslami/
امید ماهیان* دانشگاه صنعتی قوچان  مهندسی https://publons.com/researcher/1205778/omid-mahian/
سعید جعفری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ریاضی https://publons.com/researcher/2045435/sajad-jafari/
سید مهدی جعفری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم کشاورزی https://publons.com/researcher/504696/seid-mahdi-jafari/

آشنایی با پابلونز

منبع

https://www.the-scientist.com/news-opinion/science-under-maximum-pressure-in-iran-66425