بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

آشنایی با شاخص ام، شاخص جی، شاخص ای و شاخص آی‌تن


کتابسنجی و علم‌سنجی

شاخص هرش، معایبی دارد که شاخص‌هایی برای تکمیل آن به وجود آمدند، در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت:

  • شاخص ام

این شاخص با هدف نرمال‌سازی شاخص h ایجاد شد به گونه‌ای که محققین با سابقه با جوان‌ترها قابل مقایسه شوند. این شاخص نیز توسط هرش ارائه شد و عبارت است از شاخص هرش تقسیم بر سال‌های گذشته از انتشار نخستین مدرک واحد تحلیل. این مقدار را به صورت زیر می‌توان نشان داد:

M = H/n

که در آن H شاخص هیرش واحد تحلیل و n تعداد سال‌های سپری شده از نخستین انتشار آن است.

برای آگاهی از آخرین‌های بلاگ و دریافت کد تخفیف کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

  • شاخص جی 

هنگامی که یک سند متعلق به اسناد بالاتر از  h قراربگیرد، استنادات بعد از آن دیگر اهمیتی ندارند. ممکن است تعداد استنادات یک سند دو یا سه برابر شوند، بدون اینکه در مقدار شاخص هیرش تاثیری داشته باشند. در همین راستا و به منظور ارزش دادن به اسناد دارای استناد زیاد، اژه  در سال 2006 شاخص g را پیشنهادکرد. این شاخص به شکل زیر تعریف می شود:

تعداد مشخص مقاله که به ترتیب نزولی تعداد استنادات دریافتی مرتب شده اند را در نظر بگیرید، شاخص g، بزرگترین عددی است که g مقاله برتر در مجموع حداقل g2 استناد دریافت کرده اند. در واقع:

که در آن Ci تعداد استنادات مقاله i است.

شاخص g این واحد تحلیل است.

  • شاخص ای 

در سال 2009 توسط ژانگ  ارائه شد و مانند شاخص جی به دنبال معنابخشیدن به استنادات افزون h مقاله هسته از h است. این شاخص از مجذور تفاضل مجموع استنادات در هسته h از مقدار h2 به دست می‌آید که می‌توان آن را به صورت زیر نمایش داد:

که در آن،〖 h〗^2 شاخص هرش واحد تحلیل بوده و d^2 به صورت زیر محاسبه می‌شود:

که در آن 〖cit〗_j تعداد استنادات دریافتی مقاله j است.

  • شاخص آی‌تن 

تعداد مقالات یک واحد تحلیل است که حداقل 10 مرتبه مورد استناد قرار گرفته‌اند (چمبر و میلار ، 2014) و از سال 2011 در سطح مولف توسط گوگل اسکالر ارائه می‌شود.

منبع:

 کرامت‌فر , عبدالصمد، نورمحمدی ح. کتاب‌سنجی؛ مباحث نظری و عملی. تهران: کتابدار; 1393.

پست های مرتبط

روش شناسی رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه THE

تاریخ: 1398/02/03

بازدید: 1838

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

methodology University Impact Rankings times

مدرس

@ins

آشنایی با پایگاه جی سی آر و شاخص‌های آن

تاریخ: 1399/04/02

بازدید: 1947

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابسنجی و علم‌سنجی

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص‌های کتابسنجی (قسمت اول):استنادات و خود استنادی

تاریخ: 1398/08/18

بازدید: 3505

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

استنادات و خود استنادی

مدرس

@ins

شاخص هم‌ تالیفی علمی

تاریخ: 1399/11/02

بازدید: 1651

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص همکاری

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص‌های کتابسنجی(قسمت دوم): شاخص هرش

تاریخ: 1398/08/18

بازدید: 3763

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص هرش

مدرس

@ins

شاخص های استنادی وب آو ساینس

تاریخ: 1400/11/06

بازدید: 422

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

وب آو ساینس قدیمی ترین نمایه استنادی جهان است که توسط یوجین گارفیلد پایه گذاری شد . علاوه بر استناد که برای اولین بار در این پایگاه ارائه شد .

مدرس

@ins

تسهیم و وزن‌دهی به مدارک علمی

تاریخ: 1400/07/20

بازدید: 364

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

در کتابسنجی برای امتیاز دهی به نویسنده در یک مدرک علمی راه هایی وجود دارد که به این امتیاز دهی، تسهیم و وزن‌دهی گفته می شود . تسهیم و وزن‌دهی مدارک علمی به دو بخش اصلی یعنی تسهیم و وزن‌دهی تعداد مدارک علمی و تسهیم و وزن‌دهی تعداد استناد انجام می شود.

مدرس

@ins

آشنایی با روش شناسی رتبه‌بندی موسسات SIR

تاریخ: 1398/09/30

بازدید: 2235

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

روش شناسی SIR

مدرس

@ins

چگونگی تعیین مجلات هسته در یک حوزه موضوعی(قانون پراکندگی برادفورد)

تاریخ: 1399/08/21

بازدید: 4444

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

توزیع بردفورد و یا قانون پراکندگی

مدرس

@ins

آشنایی با SJR (شاخص‌های کتابسنجی)

تاریخ: 1399/02/06

بازدید: 3095

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سای‌مگو، ارزیابی نشریات

مدرس

@ins