بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

آشنایی با شاخص ام، شاخص جی، شاخص ای و شاخص آی‌تن


کتابسنجی و علم‌سنجی

شاخص هرش، معایبی دارد که شاخص‌هایی برای تکمیل آن به وجود آمدند، در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت:

  • شاخص ام

این شاخص با هدف نرمال‌سازی شاخص h ایجاد شد به گونه‌ای که محققین با سابقه با جوان‌ترها قابل مقایسه شوند. این شاخص نیز توسط هرش ارائه شد و عبارت است از شاخص هرش تقسیم بر سال‌های گذشته از انتشار نخستین مدرک واحد تحلیل. این مقدار را به صورت زیر می‌توان نشان داد:

M = H/n

که در آن H شاخص هیرش واحد تحلیل و n تعداد سال‌های سپری شده از نخستین انتشار آن است.

برای آگاهی از آخرین‌های بلاگ و دریافت کد تخفیف کارگاه‌های مرکز اطلاعات علمی در خبرنامه عضو شوید.

  • شاخص جی 

هنگامی که یک سند متعلق به اسناد بالاتر از  h قراربگیرد، استنادات بعد از آن دیگر اهمیتی ندارند. ممکن است تعداد استنادات یک سند دو یا سه برابر شوند، بدون اینکه در مقدار شاخص هیرش تاثیری داشته باشند. در همین راستا و به منظور ارزش دادن به اسناد دارای استناد زیاد، اژه  در سال 2006 شاخص g را پیشنهادکرد. این شاخص به شکل زیر تعریف می شود:

تعداد مشخص مقاله که به ترتیب نزولی تعداد استنادات دریافتی مرتب شده اند را در نظر بگیرید، شاخص g، بزرگترین عددی است که g مقاله برتر در مجموع حداقل g2 استناد دریافت کرده اند. در واقع:

که در آن Ci تعداد استنادات مقاله i است.

شاخص g این واحد تحلیل است.

  • شاخص ای 

در سال 2009 توسط ژانگ  ارائه شد و مانند شاخص جی به دنبال معنابخشیدن به استنادات افزون h مقاله هسته از h است. این شاخص از مجذور تفاضل مجموع استنادات در هسته h از مقدار h2 به دست می‌آید که می‌توان آن را به صورت زیر نمایش داد:

که در آن،〖 h〗^2 شاخص هرش واحد تحلیل بوده و d^2 به صورت زیر محاسبه می‌شود:

که در آن 〖cit〗_j تعداد استنادات دریافتی مقاله j است.

  • شاخص آی‌تن 

تعداد مقالات یک واحد تحلیل است که حداقل 10 مرتبه مورد استناد قرار گرفته‌اند (چمبر و میلار ، 2014) و از سال 2011 در سطح مولف توسط گوگل اسکالر ارائه می‌شود.

منبع:

 کرامت‌فر , عبدالصمد، نورمحمدی ح. کتاب‌سنجی؛ مباحث نظری و عملی. تهران: کتابدار; 1393.

پست های مرتبط

آشنایی با شاخص‌های کتابسنجی (قسمت اول):استنادات و خود استنادی

تاریخ: 1398/08/18

بازدید: 3508

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

استنادات و خود استنادی

مدرس

@ins

آشنایی با SJR (شاخص‌های کتابسنجی)

تاریخ: 1399/02/06

بازدید: 3099

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سای‌مگو، ارزیابی نشریات

مدرس

@ins

شاخص هم‌ تالیفی علمی

تاریخ: 1399/11/02

بازدید: 1652

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص همکاری

مدرس

@ins

کتابسنجی ارزیابانه چیست ؟

تاریخ: 1400/06/30

بازدید: 364

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابسنجی ارزیابانه چیست ؟

مدرس

@ins

چگونگی تعیین مجلات هسته در یک حوزه موضوعی(قانون پراکندگی برادفورد)

تاریخ: 1399/08/21

بازدید: 4445

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

توزیع بردفورد و یا قانون پراکندگی

مدرس

@ins

Usage Count در وب آو ساینس

تاریخ: 1399/11/12

بازدید: 2197

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خوانش در وب آو ساینس

مدرس

@ins

آیا میان تعداد نویسندگان یک مقاله و تعداد استنادات آن رابطه وجود دارد

تاریخ: 1399/09/04

بازدید: 3920

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تحلیل کتابسنجی در رابطه با تعداد استنادات

مدرس

@ins

کتابسنجی برای چه افرادی مناسب است؟

تاریخ: 1401/04/14

بازدید: 100

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

کتابسنجی به بررسی تاریخ علم، از راه ردگیری جنبش‌های تاریخی و توسعه حوزه‌های موضوعی مختلف که حاصل کار پژوهشگران است، می‌پردازد.

مدرس

@ins

آشنایی با پایگاه جی سی آر و شاخص‌های آن

تاریخ: 1399/04/02

بازدید: 1950

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کتابسنجی و علم‌سنجی

مدرس

@ins

آشنایی با شاخص‌های کتابسنجی(قسمت دوم): شاخص هرش

تاریخ: 1398/08/18

بازدید: 3768

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص هرش

مدرس

@ins