دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

اینفوگرافی: مروری بر فرآیند داوری مقالات

تاریخ: 1398/04/11

بازدید: 4712

 | 


An overview into peer review

داوری مقالات یکی از ارکان مهم اعتبار بخشی به مقالات است. داوران حوزه موضوعی کیفیت کار شما را بررسی می‌کنند. اعتبار بخشی به مقالات علمی معمولا در فرآیند داوری انجام می‌شود. کارکرد مهم برای داوری مقالات حفظ یکپارچگی علم با فیلتر کردن مقالات با کیفیت پایین و نامعتبر است. این اینفوگرافی مرور کلی از داوری را برای محققان فراهم می‌کند[1].

Single Blind=  ناشناسی یک طرفه

Double Blind=  ناشناسی  دو طرفه

Open Peer Review= داوری آزاد

Hybrid Peer Review= داوری ترکیبی

عکس پست از  ابر واژگان مرکز اطلاعات علمی استخراج شده است، برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

لینک ثبت نام در کارگاه های آموزشی

 


[1]  منبع: www.enago.com