دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

بررسی کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با «سواد رسانه» و «سواد رسانه‌ای سلامت» در پایگاه اسکوپوس

تاریخ: 1398/03/07

بازدید: 1717

 | 


کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با «سواد رسانه» و «سواد رسانه‌ای سلامت»

کلمات کلیدی، کلماتی هستند که محقق برای توصیف مدرک علمی خود از آن استفاده می‌کند. جدول 1، کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با «سواد رسانه» و «سواد رسانه‌ای سلامت» را نشان می‌دهد. بر این اساس، media literacy، Digital/media  literacies و 4-Adolescence پربسامدترین کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با «سواد رسانه» و Health literacy، social media و Internet پربسامدترین کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با «سواد رسانه‌ای سلامت» هستند.

میانگین نرمال شده استناد یعنی تعداد استنادات نرمال شده دریافتی یک مدرک برابر است با تعداد استنادات یک مدرک تقسیم بر میانگین تعداد استنادات تمام مدارک منتشر شده در همان سال. نرمال سازی این واقعیت که مدارک قدیمی‌تر زمان بیش‌تری را برای دریافت استناد داشته‌اند تصحیح می‌کند.

بر این اساس، کلمات کلیدی Bladder Cancer، Guidelines، Internet Information و Patient Information کلماتی هستند که بیش‌ترین امتیاز میانگین نرمال شده استناد مربوط به آن‌ها است، بدان معنا که این کلمات، موضوعات به روزی هستند که بیش‌تر مورد توجه محققان این حوزه موضوعی قرار گرفته‌اند.

 

شکل 2، مهم‌ترین کلمات به کار رفته در مدارک مرتبط با «سواد رسانه‌ای» را بر اساس میانگین نرمال شده استناد، نشان می‌دهد. بر این اساس، کلمات کلیدی Performance Based، Achievement Gap و Appearance Comparison کلماتی هستند که بیش‌ترین امتیاز میانگین نرمال شده استناد مربوط به آن‌ها است.

 

 

برای شرکت در کارگاه «نحوه نگارش مقاله کتابسنجی (Bibliometrics) جهت انتشار در مجلات ISI» که تا کنون دو دوره در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی برگزار شده و به شرکت کنندگان  گواهینامه معتبر از جهاد دانشگاهی اهدا می‌شود، کلیک کنید.