دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

 • subtitle 1.1
 • subtotle 1.2
 • 11
 • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

ده نشریه علمی– پژوهشی برتر در گروه علوم پزشکی معرفی شدند.

تاریخ: 1398/02/17

بازدید: 1513

 | 


معرفی ده نشریه علمی و پژوهشی

sid blog

به گزارش روابط‌عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی به نقل از دکتر فاطمه عظیم زاده رئیس این مرکز، گزارش استنادی نشریات علمی- پژوهشی وزارت بهداشت در پایان هرسال بر اساس اطلاعات پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی منتشر می‌شود، گزارش  (SID-JCR)به ارزیابی تمامی نشریات مصوب وزارت بهداشت، که حداقل سابقه انتشار از 2 سال قبل را داشته باشند، می‌پردازد.

براساس این گزارش، در این رتبه بندی، شاخص تاثیر و شاخص آنی(شاخص‌های استاندارد و بین‌المللی ارزیابی نشریات)  به عنوان معیارهای ارزیابی استفاده شده‌اند.

بر این اساس، دکتر عظیم زاده 10 نشریه برتر بر اساس شاخص تاثیر (Impact Factor) را به شرح زیر معرفی کرد، این نشریات به ترتیب عبارتند از:

 1. نشریه "IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC DENTISTRY" به صاحب امتیازی انجمن دندانپزشکی کودکان ایران.
 2.  نشریه “JOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (JRHS) “  که صاحب  امتیاز آن دانشگاه علوم پزشکی همدان است.
 3.  “UROLOGY JOURNAL” وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 4.  “IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES (IJPBS)” به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.
 5.  نشریه“ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE“ ، صاحب امتیاز این نشریه فرهنگستان علوم پزشکی ایران است.
 6. “INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS”وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 7. نشریه “MEDICAL JOURNAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF  IRAN (MJIRI)”  به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 8. ” IRANIAN JOURNAL OF OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND INFERTILITY” وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 9.  نشریه "توانبخشی" به صاحب امتیازی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 10. نشریه "ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها"  که به صاحب امتیازی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می‌شود.

 به گفته وی براساس نتایج این ارزیابی، دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی مشهد هرکدام با دو نشریه برتر در این رده بندی، از جمله دانشگاه‌های موفق در حوزه نشریات علمی به شمار می‌آیند.

 براساس اعلام رئیس مرکز اطلاعات علمی، همه‌ی 10 نشریه برتر در جدول شاخص آنی( Immediacy Index ) انگلیسی زبان هستند  و اکثر آنها در نمایه‌های معتبر بین‌المللی حضور دارند، که این امر به دلیل توجه پایگاه‌های معتبر بین‌المللی به روز آمدی و انتشار به هنگام نشریات است.

گفتنی است در آخرین گزارش استنادی نشریات مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID-JCR)، تعداد 415 نشریه‌ی دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت بهداشت حضور داشتند که از این میان 238 عنوان دارای شاخص تاثیر غیر صفر می‌باشند به عبارت دیگر حدود 57 درصد از این نشریات شاخص تاثیر غیرصفر دارند.

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

سابقه انتشار

1

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC DENTISTRY

انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
(دكتر مجتبي وحيد گلپايگاني) 

2013

2

JOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCES (JRHS)

دانشگاه علوم پزشکی همدان

2001

3

UROLOGY JOURNAL

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2004

4

IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES (IJPBS)

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2007

5

ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE

فرهنگستان علوم پزشکی ایران

2010

6

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2013

7

MEDICAL JOURNAL OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (MJIRI)

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1987

8

IRANIAN JOURNAL OF OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND INFERTILITY

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2006

9

توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1379

10

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

دانشگاه شهید بهشتی

1392