بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مروری بر مقالات علمی همزمان با روز مشارکت اجتماعی و سلامت


sid blog

مشارکت اساس زندگی بشری است و یکی از حقوق بنیادی انسان به شمار می آید. انسان موجودی هوشیار است و باید آگاه و خودهدایتگر باشد از سوی دیگر، انسان موجودی اجتماعی است و در جامعه به دنیا می آید، در آن زندگی می کند و مهارتهای زندگی را در کناردیگران می آموزد و توانمند می شود .
ایده مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت اولین بار در دهـه 1970 مطـرح شد. این مفهوم توسط سازمان جهانی بهداشت در کنفرانس آلماآتا در سال 1978 مورد تأکید قرار گرفت و به عنوان سنگ بنای دست یابی به سلامت برای انسان ها تا سال 2000 واقع شد.
سازمان بهداشت جهانی معتقد است، مشارکت در سلامت یک نوع تعاون است که طی آن مردم داوطلبانه و یا به سبب تشویق و توجیهات می پذیرند، که با مداخلات مرتبط با سلامت تعامل داشته و با فراهم کردن نیروی کار یا دیگر منابع مورد نیاز، منافعی را کسب کنند. مشارکت همچنین ابزار توانمندسازی نیز محسوب می شود که از طریق آن جامعه محلی مسئولیت، تشخیص و کار برای حل مشکلات بهداشتی خود را می آموزند و برای توسعه جامعه خود تلاش  و  مشارکت می کنند. مشارکت اجتماعی در سلامت معادل وا ژه های مشارکت عمومی و مداخله در جامعه اجتماعی  می باشد و در متون به شکل جایگزین به کار می رود امروزه مشارکت اجتماعی به عنوان جز اساسی سلامت جامعه و برنامه های توسعه ای در آمده است مفهوم مشارکت در سلامت اساساً از رویکرد مردم محوری در اقدامات توسعه ای منشأ گرفته است و این مهم را به ذهن متبادر می سازد که برای ارتقای سلامت باید به اصل «با مردم ونه برای مردم» متعهد بود و بر این اساس ستراتژیهایی را اتخاذ نمود که بر دخالت مردم در اموراجتماعی و سلامت شهری استوار باشد
برای ارتقا سلامت جامعه می توان  دو بعد را مد نظر داشت. فعالیتهایی که مستلزم دخالت مستقیم دولت می باشند و راهکارهایی که مستلزم فعالیت مستقیم مردم هستند. برای تحقق ارتقای سلامت فرد و جامعه نیازمند ایجاد قدرت مدیریت و تصمیم گیری صحیح در تمامی افراد جامعه هستیم. به عبارت دیگر تا زمانی که مردم نتوانند عوامل مؤثر بر سلامت را شناسایی نموده و کنترل نمایند تأمین و ارتقای سلامت به مفهوم کلی آن دست نیافتنی خواهد بود. مشارکت مردم در امر سلامت خود از جمله مسائل مهمی است که همگام با اقـدامات دولتی و بخشهای توسعه کشور می بایستی تقویت و تشویق گردد....


 بیشتر بخوانید 

مقالات مرتبط


 

پست های مرتبط

22 مرداد روز تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی گرامی باد .

تاریخ: 1397/05/22

بازدید: 2371

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رویداد

مدرس

@ins

سالروز ارج نهادن به مقام مردان آب وآتش گرامی باد/مقالات مرتبط با روز آتشنشانی

تاریخ: 1397/07/07

بازدید: 2179

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مناسبت ملی

مدرس

@ins

روز پرستار و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/08/30

بازدید: 1646

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع پرستار معرفی شدند.

مدرس

@ins

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/08/16

بازدید: 3895

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع علم ، توسعه و ترویج علم معرفی شدند.

مدرس

@ins

روز جهانی مقاومت، شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و بازخوانی مقالات مرتبط با آن در SID

تاریخ: 1401/10/13

بازدید: 405

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، به مناسبت 13 دی روز جهانی مقاومت، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع سردار سلیمانی معرفی شدند.

مدرس

@ins

گرامی داشت روز پزشک به مناسبت فرا رسیدن روز پزشک

تاریخ: 1399/06/01

بازدید: 2510

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

پیام تبریک رییس جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن روز پزشک

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله بهداشت فردی و محیط در فرهنگ اسلامی ایرانی

تاریخ: 1397/12/11

بازدید: 3191

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقاله علمی

مدرس

@ins

به مناسبت روز ملی نان بخوانید:مقاله بررسی الگوی مصرف نان در ايران

تاریخ: 1397/08/22

بازدید: 2066

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مناسبت ملی

مدرس

@ins

زاد روز حکیم و شیمیدان فرزانه ایرانی محمد بن زکریای رازی و روز داروسازی مبارک باد

تاریخ: 1397/06/05

بازدید: 2383

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رویداد

مدرس

@ins