بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دانشگاه‌های برتر ایران و جهان بر اساس رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه THE


University Impact Rankings

sid blog

رتبه‌بندی تایمز بر اساس تاثیر دانشگاه موفقیت جهانی دانشگاه‌ها را در تامین اهداف توسعه پایدار[1] UN اندازه‌گیری می‌کند.

این رتبه‌بندی برای اولین بار توسط موسسه تایمز انجام شده و به رتبه‌بندی 450 دانشگاه از 76 کشور پرداخته است.

برای ملاحظه روش شناسی این رتبه‌بندی کلیک کنید. 

در ادامه به معرفی برترین دانشگاه‌های جهان و ایران خواهیم پرداخت.

دانشگاه‌های برتر جهان و ایران

جدول 1، ده دانشگاه برتر جهان بر اساس رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه را در تایمز نشان می‌دهد. بر این اساس، ،University of Auckland، McMaster University و University of British Columbia به ترتیب از کشور نیوزیلند، کانادا و کانادا با امتیاز 97/2، 96/6 و 96/2 در رتبه اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

 

شکل 1، شاخص‌های به کار رفته در رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه را نشان می‌دهد.

 

 

شکل 2، دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی تاثیر دانشگاه را نشان می‌دهد. بر این اساس، 12 دانشگاه از ایران در این رتبه‌بندی حضور دارند. دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب با امتیاز کلی 86، 53.7-64.5، 53.7-64.5، و 53.7-64.5 در رتبه‌های اول تا سوم کشور هستند. شاخص‌های مربوط به هر دانشگاه و امتیاز و رتبه آن در شکل 2، ملاحظه می‌شود. دانشگاه علوم پزشکی ایران در شاخص سلامتی و خوشی، دانشگاه الزهرا در شاخص عدالت جنسیتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علوم پزشکی تهران در شاخص آموزش سرامد بیش‌ترین امتیاز را کسب کرده‌اند.


[1] United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs)

پست های مرتبط

وضعیت مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس (بر اساس گزارش سایمگو 2019)

تاریخ: 1399/03/27

بازدید: 2275

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

جایگاه و تغییرات مجلات ایرانی

مدرس

@ins

پراستنادترین مقالات و مجلات ایران و جهان بر اساس گوگل اسکالر 2020

تاریخ: 1399/04/21

بازدید: 4844

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

شاخص‌های استنادی گوگل اسکالر منتشر شد

مدرس

@ins

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی SIR در سال 2019

تاریخ: 1398/10/03

بازدید: 3738

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

جهاد دانشگاهی در در رتبه‌بندی SIR

مدرس

@ins

رتبه خیره کننده دانشگاه علم و فرهنگ در میان مراکز، دانشگاه‌ها و موسسات ایرانی

تاریخ: 1399/02/06

بازدید: 1954

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه‌بندی SIR

مدرس

@ins

افزایش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی تایمز 2020

تاریخ: 1399/02/12

بازدید: 1603

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

وضعیت ایران در تایمز

مدرس

@ins

ارتقاء رتبه دانشگاه تربیت مدرس بر اساس رتبه‌بندی لایدن

تاریخ: 1399/04/21

بازدید: 2385

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه‌بندی دانشگاه‌های لایدن 2020 منتشر شد

مدرس

@ins

محققان پر استناد ایران در سال 2019

تاریخ: 1398/09/02

بازدید: 3361

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Highly Cited Researchers 2019

مدرس

@ins

رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان -QS 2019 اعلام شد

تاریخ: 1397/12/08

بازدید: 1378

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه بندی دانشگاه های جهان

مدرس

@ins

سایت اسکور 2019 اسکوپوس منتشر شد

تاریخ: 1399/04/03

بازدید: 2180

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

تغییر نحوه محاسبه شاخص سایت اسکور

مدرس

@ins

رتبه‌بندی2021 کیو اس منتشر شد: حذف یک دانشگاه ایرانی از این رتبه‌بندی

تاریخ: 1399/03/28

بازدید: 1805

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

رتبه‌بندی کیو اس 2021

مدرس

@ins