دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

رتبه‌بندی محققان با شاخص هرش بالاتر از 100 بر اساس پروفایل گوگل اسکالر

تاریخ: 1398/01/18

بازدید: 1915

 | 


محققان ایرانی با شاخص هرش بالاتر از 100

این رتبه‌بندی توسط وبومتریکس[1]،بر اساس اطلاعات پایگاه استنادی گوگل اسکالر، در طول هفته اول اکتبر 2018 از پروفایل عمومی محققان پر استناد (شاخص هرش بالاتر از 100)، جمع‌آوری شده است. این رتبه‌بندی به دلیل این‌که بسیاری از محققان هنوز وارد گوگل اسکالر نشده‌اند، کامل نیست.

شاخص هرش چیست؟

شاخص هرش عبارت از تعداد انتشارات واحد مورد مطالعه (h) است که طی دوره تحلیل حداقل به همان تعداد (h) استناد دریافت‌کرده‌باشند. این شاخص به سادگی قابل محاسبه است. جدول 1، شاخص هرش یک واحد تحلیل را نشان می‌دهد. بر این اساس، شاخص هرش این واحد تحلیل برابر با 3 است.

جدول 1. شاخص هرش یک واحد تحلیل

4

3

2

1

مقاله

1

3

9

10

تعداد استناد

 

محققان ایرانی که شاخص هرش بالاتر از 100 دارند، چه کسانی هستند[1]؟

در رتبه‌بندی وبومتریکس، 3106 محقق که شاخص هرش بالاتر از 100 دارند، معرفی شدند که سه نفر از آن‌ها محققان ایرانی هستند. جدول 2، محققان ایرانی که شاخص هرش بالاتر از 100 دارند را نشان می‌دهد. بر این اساس، دکتر سید محسن اعتصامی، دکتر مجتبی محمدی نجف‌آبادی و دکتر علی فهیم به ترتیب با شاخص هرش 143، 136 و 129 از پژوهشگاه دانش‌‌‌هاي بنيادي[2] ، دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانش‌‌‌هاي بنيادي در لیست محققان با شاخص هرش بالاتر از 100 قرار دارند. تعداد استنادات دکتر سید محسن اعتصامی،دکتر مجتبی محمدی نجف‌آبادی و دکتر علی فهیم به ترتیب برابر با  84573، 87177 و 79549 است. لازم به ذکر است که دو پژوهشگر پژوهشگاه دانش‌‌‌هاي بنيادي به دو شکل وابستگی سازمانی خود را در گوگل اسکالر وارد کرده‌اند، که پیشنهاد می‌شود از شکل یکسان برای معرفی خود در این پایگاه استفاده کنند. از آنجا که رتبه‌بندی وبومتریکس بر اساس ده پژوهشگر برتر هر موسسه اقدام به رتبه‌بندی می‌کند این دو پژوهشگر برای سیستم قابل شناسایی نیستند.

جدول 2. محققان ایرانی که شاخص هرش بالاتر از 100 دارند

محقق

شاخص هرش

حوزه موضوعی

وابستگی سازمانی

مدارک علمی در پایگاه مرکز اطلاعات علمی

سید محسن اعتصامی

143

فیزیک تجربی ذرات[3]

پژوهشگاه دانش‌‌‌هاي بنيادي

 

مجتبی محمدی نجف‌آبادی

136

پدیده‌شناسی فیزیک ذره‌ای[4]

پژوهشگاه دانش‌‌‌هاي بنيادي

علی فهیم

129

فیزیک ذرات[5]

دانشگاه تهران

 

 

 

 

[1] برای دریافت اطلاعات همه محققان اینجا کلیک کنید.

[2] IPM

[3] Experimental particle physics

[4] Experimental and phenomenological particle physics

[5] High Energy Physics