دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

بازخوانی مقاله علل كاهش سطح آب درياچه اروميه

تاریخ: 1397/12/15

بازدید: 1216

 | 


بازخوانی مقاله علمی

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی با توجه به اهمیت احیای دریاچه ارومیه روز 15 اسفند ماه از سال جاری بعنوان روز ملی دریاچه ارومیه نام گذاری  ودر تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.

 دریاچه ارومیه به عنوان بیستمین دریاچه جهان از نظر وسعت ، یکی از مهمترین و با ارزشترین اکوسیستم های آبی ایران است .  این دریاچه دومین دریاچه شور جهان به شمار می آید

تغییرات اکوسیستمی و کاهش سطح دریاچه ارومیه باعث شده است تا به گفته  معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ براساس آخرین مطالعات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ریزگردهای حاصل از دریاچه ارومیه اثرات سوئی بر سلامت انسان ها داشته و تاکنون اثرات سوء این ریزگردها بردیابت، فقرآهن، آسم و مشکلات قلبی و فشار خون ثابت شده است.

محققان کشورمان همواره در تلاش بوده اند تا آثارمخرب خشکی این دریاچه را از دریچه علم به همگان نشان دهند و تلاش کنند با ارائه مقالات  علمی توجه همگان را به این اکوسیستم ملی و بین المللی بیش از بیش جلب نمایند 

 در مقاله علل كاهش سطح آب درياچه اروميه نویسندگان با اشاره با اینکه دریاچه ارومیه به عنوان بیستمین دریاچه جهان از نظر وسعت ، یکی از مهمترین و با ارزشترین اکوسیستم های  آبی ایران است، از این دریاچه  بعنوان پارک ملی و یکی از بزرگترین رامسر سایت‌های موجود در ایران نام می برند که به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره یونسکو نیزمعرفی شده است دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن به عنوان یکی از سایت‌های نمونه طرح حفاظت از تالاب‌‌های ایران با مشارکت برنامه عمران سازمان ملل (UNDP/GEF) انتخاب شده است و از سال 1346 به عنوان پارک ملی انتخاب  و معرفی شده است .
محققان این مقاله با اشاره به اینکه اکوسیستم دریاچه ارومیه از سه بخش مختلف آبی، دشتی، کوهستانی و کوهپایه  تشکیل شده است،در خصوص علل کاهش آب دریاچه ارومیه  به عوامل طبیعی و عوامل انسانی اشاره می کنندکه عوامل طبیعی موثر  در بحران دریاچه ارومیه  را،
🔹بارش 
🔹جریان رودخانه ها 
🔹تبخیر زیاد و ....
🔴عوامل انسانی موثر  در بحران دریاچه ارومیه  را
🔹احداث سدها
🔹احداث پل میانگذر 
🔹حفرچاه ها  و ... می دانند 

متن کامل مقاله