دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

بازخوانی مقاله نقش عوامل قانونی و تشكیلاتی، مدیریت منابع و گروههای اجتماعی در تخریب منابع طبیعی تجدید پذیر

تاریخ: 1397/12/15

بازدید: 1007

 | 


بازخوانی مقاله علمی

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی  در ایران روز 15 تا 22 اسفندماه به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است

برهمین اساس باتوجه به اهمیت پاسداری از منابع طبیعی و آثار سو تخریب آن بر زندگی انسانها محققان و پژوهشگران همواره در تلاش بودهاند با بررسی جنبههای مختلف تخریب این منابع تاثیرات آن را بر زندگی انسانها بیش از بیش متذکر شوند در مقاله نقش عوامل قانونی و تشكیلاتی، مدیریت منابع و گروههای اجتماعی در تخریب منابع طبیعی تجدید پذیر محققان عوامل متعدد را در تخریب منابع طبیعی مورد بررسی قرار دادهاند 

 در متن این مقاله آمده است: قرار گرفتن سرزمین ایران در محل تلاقی جبهه‌های مختلف جوی موجب آن شده که انواع اقلیم حیاتی، بخصوص اقلیم‌های حیاتی خاص سرزمینهای  خشک درآن مشاهده شود
*با وجود خشکی  آب و هوا در سطح کشور،پوشش  گیاهی متنوع و سرشار از گونه‌های گیاهی در عرصه مراتع و جنگلها،سطح وسیعی از کشور را پوشانده است 
*عوامل اجتماعی و اقتصادی در دهه های اخیر منابع طبیعی کشور را دستخوش تغییرات جدی و نگران کننده  کرده است 
*تخریب منابع طبیعی کشور پدیده ای است که در چند دهه اخیر بیش از گذشته گسترش یافته است
🔺عوامل تاثیرگذار در بروز این وضعیت 
🔸عوامل قانونی
🔸تشکیلاتی
🔸اداری و حقوقی مرتبط با منابع طبیعی  است

 

متن کامل مقاله