دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

بازخوانی مقاله بهداشت فردی و محیط در فرهنگ اسلامی ایرانی

تاریخ: 1397/12/11

بازدید: 1211

 | 


بازخوانی مقاله علمی

sid blog

دوم مارس برابر با یازدهم اسفند، روز ملی بهداشت محیط نامگذاری شده است.بهداشت محیط به منزله‌ کنترل تمام عوامل محیطی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به شکل حاد یا مزمن، سلامت انسان را تهدید می‌کند.

 به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی در بازخوانی مقاله بهداشت فردی و محیط در فرهنگ اسلامی ایرانی که در نشریه اخلاق پزشکی منتشر شده است محققان تلاش کردهاند پاکیزگی و بهداشت محیط را از منظر اسلامی و با استناد به احادیث معتبر مورد توجه و بررسی قرار دهند .

 در این مقاله آمده است:طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی بهداشت محیط زیست عبارت است :از كنترل عواملی از محیط زندگی كه به نحوی در رفاه و سلامت بدنی، روانی واجتماعی انسان تأثیر دارند یا خواهند داشت.

در فرهنگ اسلام رعایت بهداشت فردی و محیطی گامی در مسیر عبادت و جلب رضای خدا، و در راستای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

در همة ادیان الهی و آیینهای بزرگ، پاكی و تمیزی و عدم آلودگی جزو وظایف دینی شمرده شده است.

حفظ پاكی در همه زمینه ها اعم از انسان، زمین، آب و هوا و غیره مطرح می گردد.

متن کامل مقاله 

مقالات مرتبط