بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای علمی مرکز اطلاعات علمی


خبر

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی، در این جلسه که در ساختمان دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و به ریاست دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و با حضور اعضای این شورا برگزار شد، گزارش عملکرد یکساله مرکز ارائه و برنامه های آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 دکتر فاطمه عظیم زاده رئیس مرکز اطلاعات علمی در ابتدای این جلسه ضمن خیر مقدم به اعضا، گزارشی اجمالی در خصوص فعالیت های انجام شده مرکز در سال 1397 و همچنین از فعالیت های و برنامه های آتی و در دست اجرای این مرکز گزارش مبسوطی ارائه کرد.

گزارش وضعیت منابع علمی و بانک های تحت پوشش، آمار بازدید و مراجعه کاربران و اهم خدمات و سرویس های مرکز در سال 1397 مهمترین گزارش های ارائه شده بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین پیشنهاد تغییر برخی از بندهای موجود در مفاد اساسنامه  مرکز اطلاعات علمی به منظور بررسی و تایید اعضای شورای علمی ارائه گردید که با کلیات آن موافقت به عمل آمد.

لازم به ذکر است آقایان دکتر طیبی ،دکتر پورعابدی ، دکتر منتظری، دکتر صادق محمدی، دکتر قرنفلی و دکتر اصغری  بعنوان اعضای شورای علمی مرکز اطلاعات علمی و خانم دکتر عظیم زاده به عنوان رئیس و آقای مهندس مشیدی به عنوان معاون مرکز اطلاعات علمی، در این جلسه حضور داشتند و نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص  فعالیتهای مرکز ارائه دادند .

پست های مرتبط

چگونه مقالات پایگاه مرکز اطلاعات علمی را به اشتراک بگذاریم؟

تاریخ: 1398/07/17

بازدید: 3139

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

اشتراک گذاری مقالات

مدرس

@ins

جدید ترین دوره فصلنامه قانون یار در بانک نشریات فارسی SID نمایه سازی شد .

تاریخ: 1397/06/17

بازدید: 598

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

فهرست نام های پرتکرار محققین در مرکز اطلاعات علمی

تاریخ: 1400/04/23

بازدید: 630

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بر اساس داده های مرکز اطلاعات علمی، اسامی پر تکرار مرکز اطلاعات علمی شناسایی شدند

مدرس

@ins

توانایی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی در جهت شناسایی و اتصال صنعت، فناوران و پژوهشگران

تاریخ: 1401/05/15

بازدید: 55

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی از توانایی SID به عنوان یک کاتالیزور یا تسریع کننده در جهت شناسایی و اتصال صنعت، فناوران و پژوهشگران در زیست بوم نوآوری جدید کشور خبر داد.

مدرس

@ins

نمایه سازی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک در SID

تاریخ: 1397/06/31

بازدید: 616

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

رونمایی از نسخه جدید سایت SID با حضور وزیر علوم

تاریخ: 1400/10/07

بازدید: 598

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

همزمان با برگزاری نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی ۱۴۰۰ از نسخه جدید سایت SID با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

مدرس

@ins

عمده ترین مختصات آرمان شهر شهدا (عوامل سیاسی،اقتصادی و فرهنگی)

تاریخ: 1397/11/30

بازدید: 970

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقاله

مدرس

@ins

فراخوان جذب نیروی امریه

تاریخ: 1398/03/25

بازدید: 1643

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

جذب نیروی امریه

مدرس

@ins