بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

بازخوانی مقاله تاثیر فناوری های فضایی بر اقتصاد جهانی و تحولات استراتژیک


باز خوانی مقاله به مناسبت روز ملی

sid blog


یکی از عوامل مهم تولید رقابت،دستیابی به توسعه اقتصادی است که با بهره گیری از منابع و به وسیله فناوری فراهم می‌شود در رقابت‌های ژئوپولیتیک ارزش های قدرت آفرین، زیربنای توانمندی اقتصادی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. دستیابی به مزیت‌های ژئواکونومیک از طریق فناوری (به ویژه فناوری فضایی) میسر است. دسترسی به مزیت‌های ژئواکونومیک، دولت‌ها را قادر می‌سازد که برای خود حوزه نفوذ تعریف کنند. فناوری‌های فضایی با عوامل برشمرده آن به عنوان پیشران تحولات راهبردی  در ابعاد اقتصادی،اجتماعی_فرهنگی ،سیاسی ، امنیتی و دفاعی ، موجب دستیابی به قدرت در فضاهای جغرافیایی شده است اهمیت و تاثیر فناوری‌های فضایی در تحولات راهبردی ، قدرت ناشی از تسلط بر قلمروهای فضایی،فناوری‌های مربوط به آن و ایجاد قابلیت‌های ملی ، ایجاب می کند که در برنامه‌های پیشرفت و توسعه کشور ، به این عنصر قدرت آفرین توجه ویژه داشته باشد ....

 

متن کامل مقاله 

 

پست های مرتبط

زمینه تعلیم و تربیت

تاریخ: 1401/03/08

بازدید: 493

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

نیاز به تعلیم و تربیت درانسان‌ها موضوعی طبیعی است و برای به فعل درآوردن سرشت بالقوه افراد به بالفعل نیاز به تعلیم و تربیت هستیم .

مدرس

@ins

نتایج یک مطالعه گسترده جهانی نشان داد: افزایش سرطان های وابسته به سبک زندگی ناسالم

تاریخ: 1397/11/15

بازدید: 681

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

ارتباط مستقیم سبک زندگی ناسالم با گسترش سرطانها

مدرس

@ins

معایب و مزایای دورکاری

تاریخ: 1401/01/21

بازدید: 382

1401

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

دورکاری عبارت است از انجام کار از راه دور . مفهوم دورکاری به انعطاف پذیری در کار اشاره دارد . دورکاری یعنی کارمند وظایف و مسئولیت های خود را خارج از محل کار انجام دهد .

مدرس

@ins

انتشار کتاب پارک‌های علم و فناوری ایران

تاریخ: 1401/05/04

بازدید: 61

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

پارک‌های علم و فناوری با مدیریت کارای چرخه ایده تا بازار موجبات تحقق تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه، خلق و رشد شرکت‌های دانش بنیان و به هم‌رسانی پژوهش، صنعت و بازار را که از عوامل مهم تحقق اقتصاد دانش‌بنیان هستند را فراهم می‌نمایند.

مدرس

@ins

آیا انتشار مقاله در مجلات داخلی اهمیت دارد

تاریخ: 1399/08/20

بازدید: 2794

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بررسی موردی متن کاوی

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تاریخ: 1397/12/05

بازدید: 824

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مناسبت ملی

مدرس

@ins

FarsTail اولین مجموعه‌داده‌ فارسی استنتاج زبان طبیعی

تاریخ: 1399/08/26

بازدید: 4881

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

FarsTail چیست ؟

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله مدیریت رسانه در رادیو؛ معنای رادیو برای رادیویی‌ها

تاریخ: 1397/11/24

بازدید: 853

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقاله علمی

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله پویایی شناسی انقلاب اسلامی ایران

تاریخ: 1397/11/23

بازدید: 881

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقالات علمی

مدرس

@ins

بازخوانی مقاله ریخت شناسی منظومه گل و نوروز خواجوی کرمانی، بر اساس نظریه ولادیمیر پراپ

تاریخ: 1397/10/17

بازدید: 760

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

روز ملی بزرگداشت خواجوی کرمانی

مدرس

@ins