دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

 • subtitle 1.1
 • subtotle 1.2
 • 11
 • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

هشتمین دوره فصلنامه مواد نوین منتشر و نمایه شد

تاریخ: 1397/05/10

بازدید: 423

 | 


نشریات روز آمد

sid blog

جدیدترین دوره فصلنامه علمی و پژوهشی مواد نوین منتشر و مقالات آن  به منظور بهره مندی محققان در SID نمایه شد. این نشریه را دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت در بهار 97 منتشر و موضوعات زیر را درمقالات خود مور توجه قرار داده است.

 • ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار
 • بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP و نانو ذرات خاک رس
 • بررسی علل تخریب و انسداد ناشی از خوردگی لوله های مسی حاوی گاز کلر در حضور رطوبت (مطالعه موردی(
 • تخمین سختی در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با استفاده از روش تحلیل عامل کوینچ (QFA)
 •  سنتز نانوکامپوزیت های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن ها
 • تاثیر متغیرهای فرآیند لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی H13-Ti
 • بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیم AZ91
 •  ساخت و مشخصه یابی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت های اپوکسی/سیلیکا
 •  اثر زمان آسیاکاری و بررسی تحلیل ترمودینامیکی بر تشکیل فاز آمورف در آلیاژ Fe-C-Ta تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی
 • بررسی تاثیر مقادیر ذرات B4C بر سختی و مقاومت به سایش کامپوزیت Al-SiC-B4C ایجاد شده به روش GTAW بر آلیاژ AA332
 •  بررسی فرآیند PEO بر رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V
 • مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی
 • بررسی رفتار سیلان و تحولات ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی GTD 111 طی آزمون فشار گرم
 • ساخت کامپوزیت فوتوکاتالیستی Fe3O4/SiO2/ZnO با نانوساختار هسته/پوسته/پوسته و مشخصه یابی آن

به منظور دسترسی به متن کامل این مقالات در تارگاه SID به لینک زیر مراجعه فرمایید .

لینک دانلود مقالات در SID