دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

تمدید ثبت نام کارگاه آموزشی یادگیری عمیق

تاریخ: 1397/11/10

بازدید: 681

 | 


کارگاه آموزشی

sid blog کارگاه آموزشی یادگیری عمیق  
🔹زمان 16 بهمن ماه  1397         🔹   مکان : مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  
 به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی در این کارگاه یک روزه مباحثی چون:
🔺مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین (Machine Learning)
 🔺مقدمه‌ای بر یادگیری عمیق (Deep learning)
🔺بررسی مدل ها و الگوریتم‌های مهم یادگیری عمیق
🔺 آموزش شبکه های عصبی
🔺آشنایی با شبکه های عصبی پیچشی (Convolutional Neural Networks) 
🔺آشنایی با شبکه‌های عصبی بازگشتی (Recurrent Neural Networks)
 🔺پیاده‌سازی چند نمونه شبکه در تنسورفلو (Tensorflow)
به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزش داده خواهد شد . 
علاقمندان به شرکت در این کارگاه با شماره 44265002 داخلی 119 تماس گرفته یا به آدرس www.sid.ir  بخش کارگاههای آموزشی مراجعه نمایند