دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

شماره های پیاپی فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی در بانک نشریات علمی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه شد

تاریخ: 1397/11/10

بازدید: 1039

 | 


نشریات روز آمد

sid blog

 

 به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی سه شماره نمایه شده در بانک نشریات SID مربوط به دوره یازدهم این فصلنامه است که مربوط به بهار ، تابستان و پاییز 98 می باشد این فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار منتشر می شود

 

 

 لینک مقالات فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذايی (علوم و فناوری غذايی) بهار 1398

 لینک مقالات فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذايی (علوم و فناوری غذايی) تابستان 1398

لینک مقالات فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذايی (علوم و فناوری غذايی) پاییز 1398