دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

تمدید ارسال مقاله به پنجمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی

تاریخ: 1397/11/10

بازدید: 909

 | 


مجامع علمی

sid blog

 

تاريخ ارسال مقاله به پنجمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی تا ٣٠ بهمن 1398تمدید شد 
کنفرانس بین المللی وب پژوهی  تحت حمايت  IEEE   است و مقالات ارائه شده در این کنفرانس  در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی( SID ) نمایه می شود 
به منظور کسب اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه کنید:


webresearch@
http://Iranwebconf.ir