دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

مقالات پر بازدید در پاییز 97

تاریخ: 1397/10/25

بازدید: 852

 | 


مقالات پر بازدید بانک نشریات فارسی و لاتین

sid blog

مقالات علمی پر بازدید پایگاه SID در پاییز 97 معرفی شدند .

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی بیست عنوان مقاله علمی محققان ایرانی  که در بانک نشریات علمی فارسی و لاتین پایگاه SID نمایه شده اند و در پاییز 1397 از سوی مخاطبین  این پایگاه بیشترین بازدید را داشته اند معرفی شدند

  براساس این گزارش مقالات* اثربخشی ضد تب استامینوفن و ایبوپروفن در کودکان شش ماهه تا ده ساله منتشر شده در مجله پزشكی هرمزگان* مقایسه اثر مفنامیک اسید و ویتاگنوس بر روی کاهش خونریزی قاعدگی و تغییرات هموگلوبین بیماران مبتلا به منوراژی منتشرشده درمجله زنان مامایی و نازایی ایران*مقایسه 10 روز كوآموكسی كلاو با 5 روز آزیترومایسین در درمان سینوزیت حاد باكتریال منتشرشده در مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران *تعیین مناسبترین روز در شناسایی فولیكول غالب با استفاده از سونوگرافی های متوالی در خانمهای نازا تحت درمان با كلومیفن سیترات منتشرشده درمجله علمی پزشكی جندی شاپور* از جمله مقالات پربازدید بانک نشریات فارسی SID هستند

 همچنین مقالاتی چون  ارائه یک روش رنگ ‌سنجی برای شناسایی متانول در نوشیدنی ‌های مختلف (گزارش كوتاه) منتشرشده در مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران (نامه دانشگاه)* گزارش یک مورد همانژیوم کبدی بسیار بزرگ منجر به جراحی (گزارش مورد) منتشرشده درمجله دانشگاه علوم پزشكی قم *مطالعه میزان هورمون های FSH و LH روز سوم سیکل قائدگی و تاثیر آن بر روی تعداد و کیفیت اووسیت ها در خانم های نابارور کاندید سیکل روش های کمک باروری منتشرشده درمجله علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد* مقایسه اثر قطره گوشی سیپروفلوكساسین و جنتامایسین بر اوتیت چركی مزمن گوش میانی منتشرشده در مجله پژوهنده *بررسی تاثیر تجویز کوتاه مدت مونته لوکاست بر بروز علائم بالینی آسم در کودکان مبتلا به آسم متناوب به دنبال ابتلا به عفونتهای تنفسی فوقانی ویروسی منتشرشده درمجله دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی* از دیگر مقالات پربازدید این بانک به شمار می آیند

 براساس این گزارش بررسی اثر شیاف پروژسترون در جلوگیری از زایمان زودرس و عوارض آن منتشرشده درمجله علمی دانشگاه علوم پزشكی كردستان*خارش کشاله ران در زنان مراجعه کننده به درمانگاه های پوست و زنان بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل منتشرشده در مجله پوست و زیبایی* مقایسه اثر مفنامیك اسید و ترانس آمیك اسید بر روی كاهش مقدار خون قاعدگی در بیماران مبتلا به هیپرمنوره در بیمارستان بوعلی* تهران منتشرشده درمجله زنان مامایی و نازایی ایران دیگر مقالات پربازدید بانک نشریات فارسی SID می باشند.

همچنین مقالات لاتین SHORT COMMUNICATION: CHEMICAL COMPOSITION OF THE ESSENTIAL OILS OF FOUR CULTIVATED EUCALYPTUS SPECIES IN IRAN AS MEDICINAL PLANTS (E. MICROTHECA, E. SPATHULATA, E. LARGIFLORENS AND E. TORQUATA) منتشر شده در نشریهIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH (IJPR) *ANALYSIS OF CAROTENOID PRODUCTION BY HALORUBRUM SP. TBZ126, AN EXTREMELY HALOPHILIC ARCHEON FROM URMIA LAKE منتشر شده درنشریه ADVANCED PHARMACEUTICAL BULLETIN  *ON ENGLISH*PERSIAN AND PERSIAN-ENGLISH FALSE COGNATES منتشر شده در نشریه IRANIAN JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS (IJAL)*

EFFECT OF PHOENIX DACTYLIFERA POLLEN ON SPERM PARAMETERS AND REPRODUCTIVE SYSTEM OF ADULT MALE RATS منتشرشده در نشریهIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (IJMS) * DURABILITY STUDIES ON COPPER SLAG ADMIXED CONCRETE منتشر شده در نشریهASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING) * EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SILICA FUME AS A CEMENT EXTENDER FOR LINER CEMENTING IN IRANIAN OIL/GAS WELLS منتشر شده در نشریهIRANIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING  و PHARMACOLOGY- PREP MANUAL FOR UNDERGRADUATES منتشر شده در نشریه  IRANIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS (IJPT)ASSOCIATION BETWEEN FINGER PATTERNS OF DIGIT II AND INTELLIGENCE QUOTIENT LEVEL IN ADOLESCENTS منتشر شده در نشریه IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS * THE EFFECT OF AROMATHERAPY WITH ORANGE ESSENTIAL OILS ON ANXIETY IN PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSIS منتشر شده در نشریهJOURNAL OF SABZEVAR UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES * BUPROPION IN ADULTS WITH ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER: A RANDOMIZED, DOUBLE- BLIND STUDY منتشر شده در نشریهACTA MEDICA IRANICA  از جمله مقالات پربازدید بانک نشریات علمی لاتین پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) هستند که در پاییز 97 از سوی مخاطبان مرکز بیشترین بازدید را داشته اند

 گفتنی است این مقالات از بین نزدیک به 1 میلیون و 300 مقاله نمایه شده دربانک نشریات علمی فارسی و لاتین  پایگاه مرکزاطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، انتخاب و معرفی شدند .