دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

معرفی10 مقاله پر استناد ریترکت شده

تاریخ: 1397/10/11

بازدید: 2359

 | 


مقالات ریترکت شده

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  به نقل از اداره تحلیل دادگان  10 مقاله پر استناد ریترکت شده  مشخص و معرفی شدند  

رد کردن[1] مقاله توسط مجلات دانشگاهی یک پیام واضح می‌دهد مبنی بر این‌که که اعتبار این مقاله رد شده است. محققان دیگری ممکن است به مقاله رد شده استناد دهند یا حتی بدتر، تحقیق خود را بر اساس مقاله رد شده بنویسند و بنابراین ممکن است به برنامه تحقیقاتی خود مجددا رجوع کنند، که می‌تواند منجر به از دست رفتن زمان و تلاش زیادی شود[2].

آیا تا به حال کنجکاو بودید که کدام مقاله ریترکت شده توسط بقیه نویسندگان بیشتر مورد استناد قرار گرفته است؟ در ادامه، 10 مقاله پراستناد ریترکت شده تا اکتبر 2018 در جدول 1، لیست شده است. برخی از مقالات آشنا به نظر می‌رسد از جمله مقاله منتشر شده در مجله لیسنت[3] که توسط اندرو ویکفیلد[4] با موضوع رابطه میان واکسن در کودکی و اوتیسم[5] نگارش شده است. نکته قابل توجه این است که بسیاری از مقالات، از جمله مقاله شماره 2، استناد بیش‌تری بعد از ریترکت شدن دریافت کرده‌اند، تحقیقات نشان داده که این یک مشکل در حال پیشرفت است[6].

جدول 1. 10 مقاله پر استناد ریترکت شده

ردیف

عنوان

سال ریترکت

تعداد استنادات قبل از ریترکت شدن

تعداد استنادات بعد از ریترکت شدن

مجموع استنادات (بر اساس پایگاه وب‌آوساینس)

1

Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet. N Engl J Med April 4, 2013

2018

1792

79

1917

Estruch R, Ros E, Salas-Salvado J, Covas MI, Corella, D, Aros F, Gomez-Gracia E, Ruiz-Gutiérrez V, Fiol M, Lapetra J, Lamuela-Raventos RM, Serra-Majem L, Pinto X, Basora J, Munoz MA, Sorli JV, Martinez JA, Martinez-Gonzalez MA, et al., for the PREDIMED Study Investigators

2

Visfatin: A protein secreted by visceral fat that mimics the effects of insulin. SCIENCE, JAN 21 2005

2007

224

977

1255

Fukuhara A, Matsuda M, Nishizawa M, Segawa K, Tanaka M, Kishimoto K, Matsuki Y, Murakami M, Ichisaka T, Murakami H, Watanabe E, Takagi T, Akiyoshi M, Ohtsubo T, Kihara S, Yamashita S, Makishima M, Funahashi T, Yamanaka S, Hiramatsu R, Matsuzawa Y, Shimomura I.

3

Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. LANCET, FEB 28 1998

2010

647

512

1206

Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, Berelowitz M, Dhillon AP, Thomson MA, Harvey P, Valentine A, Davies SE, Walker-Smith JA

4

An enhanced transient expression system in plants based on suppression of gene silencing by the p19 protein of tomato bushy stunt virus. PLANT JOURNAL, MAR 2003

2015

900

201

1103

Voinnet O, Rivas S, Mestre P, Baulcombe D.

5

Purification and ex vivo expansion of postnatal human marrow mesodermal progenitor cells. BLOOD,  NOV 1 2001

2009

578

289

887

Reyes M, Lund T, Lenvik T, Aguiar D, Koodie L, Verfaillie CM.

6

TREEFINDER: a powerful graphical analysis environment for molecular phylogenetics. BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY, JUN 28 2004

2015

748

114

862

Jobb G, von Haeseler A, Strimmer K.

7

Viral pathogenicity determinants are suppressors of transgene silencing in Nicotiana benthamiana. EMBO JOURNAL, NOV 16 1998

2015

769

40

811

Brigneti G, Voinnet O, Li WX, Ji LH, Ding SW, Baulcombe DC

8

Spontaneous human adult stem cell transformation. CANCER RESEARCH, APR 15 2005

2010

318

383

725

Rubio D, Garcia-Castro J, Martín MC, de la Fuente R, Cigudosa JC, Lloyd AC, Bernad A.

9

Combination treatment of angiotensin-II receptor blocker and angiotensin-converting-enzyme inhibitor in non-diabetic renal disease (COOPERATE): a randomised controlled trial. LANCET, JAN 11 2003

2009

547

127

722

Nakao N, Yoshimura A, Morita H, Takada M, Kayano T, Ideura T.

10

A pleiotropically acting microRNA, miR-31, inhibits breast cancer metastasis. CELL, JUN 12 2009

2015

494

121

622

Valastyan S, Reinhardt F, Benaich N, Calogrias D, Szász AM, Wang ZC, Brock JE, Richardson AL, Weinberg RA.

 
 

[1] Retraction

[2] https://www.enago.com/academy/when-should-a-paper-be-retracted/

[3] Lancet

[4] Andrew Wakefield

[5] originally suggested a link between autism and childhood vaccines

[6]  منبع: https://retractionwatch.com/the-retraction-watch-leaderboard/top-10-most-highly-cited-retracted-papers/