بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پربازدیدترین نشریات فارسی تارگاه مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID) مشخص و معرفی شدند.


خبر

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ده  نشریه پربازدید تارگاه SID  که در سه ماهه گذشته  بیشترین بازدید را  داشتند از بین 1 هزارو 773 عنوان نشریه  مشخص و معرفی شدند .

براساس این گزارش ،  ده نشریه پر بازدید پایگاه مرکز اطلاعات علمی (SID) عبارتنداز :

1- نشریه دانشکده پزشکی اصفهان به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان با بیش از 125 هزار بازدید ، 2- نشریه دانشکده پزشکی به صاحب امتیازی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 106 هزار بازدید ،3-  نشریه زنان مامایی و نازایی ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیش از100هزار بازدید،4-  نشریه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیش از 93 هزار بازدید ،5- نشریه پژوهش و سازندگی به صاحب امتیازی وزارت جهاد کشاورزی با بیش از 86 هزار بازدید، 6- نشریه دانشگاه علوم پزشکی مازندران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با نزدیک به 85 هزار بازدید، 7- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صاحب امتیازی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد با نزدیک به 80 هزار بازدید، 8-  نشریه پایش به صاحب امتیازی  جهاد دانشگاهی با بیش از 79 هزار بازدید   9- مجله علمی پزشکی جندی شاپور به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با نزدیک به 78 هزار بازدید  و 10 - نشریه رفاه اجتماعی به صاحب امتیازی  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با نزدیک به 74 هزار بازدید از جمله نشریات پربازدید بانک نشریات فارسی پایگاه مرکز اطلاعات علمی هستند که از ابتدای مهر تا کنون بیشترین بازدید را از سوی مخاطبان SID داشته اند .

پست های مرتبط

افتتاح نمایش ویدیوی مقاله‌های علمی در پایگاه SID

تاریخ: 1399/03/22

بازدید: 1111

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

امکان نمایش ویدیوی مقاله‌های همایش‌های علمی کشور از امروز در پایگاه مرکز اطلاعات علمی فراهم شد.

مدرس

@ins

معرفی اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز علمی توسط SID

تاریخ: 1400/12/25

بازدید: 277

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز علمی دولتی و خصوصی کشور در بانک طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی معرفی شدند.

مدرس

@ins

عمده ترین مختصات آرمان شهر شهدا (عوامل سیاسی،اقتصادی و فرهنگی)

تاریخ: 1397/11/30

بازدید: 970

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بازخوانی مقاله

مدرس

@ins

نمایه مقالات فصلنامه دانشكده دندان پزشكی اصفهان در بانک نشریات علمی(SID)

تاریخ: 1397/11/29

بازدید: 1141

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

موضوعات جدید علمی را استخراج کنید

تاریخ: 1398/08/27

بازدید: 6531

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سرویس جدید پایگاه مرکز اطلاعات علمی

مدرس

@ins

چگونه از مقالات علمی ابر واژگان استخراج کنیم؟

تاریخ: 1397/11/27

بازدید: 3134

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

آموزش

مدرس

@ins

نحوه استفاده از سرویس ترجمیار در ترجمه مقالات علمی انگلیسی در پایگاه اطلاعات علمی (SID)

تاریخ: 1397/07/04

بازدید: 2222

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بهره مندی از سرویسهای SID

مدرس

@ins

جدید ترین شماره فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی كمی در بانک نشریات علمی مرکز اطلاعات علمی SID نمایه شد .

تاریخ: 1397/05/23

بازدید: 529

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

ده نشریه علمی– پژوهشی برتر در گروه علوم پزشکی معرفی شدند.

تاریخ: 1398/02/17

بازدید: 1574

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

معرفی ده نشریه علمی و پژوهشی

مدرس

@ins

پیشنهاد منابع مرتبط در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تاریخ: 1398/05/09

بازدید: 4149

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

آشنایی با سرویس جدید پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مدرس

@ins