دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

رو نمایی از اپلیکیشن همراه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در دانشگاه قم به مناسبت هفته پژوهش

تاریخ: 1397/09/25

بازدید: 694

 | 


رونمایی اپلیکیشن

sid blog

همزمان با سومین روز هفته پژوهش از اپلیکیشن همراه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در دانشگاه قم رو نمایی شد .

 به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی دراین مراسم دکتر فاطمه عظیم زاده رئیس مرکز اطلاعات علمی  با اشاره به اینکه سرعت تکامل و رشد استفاده از ابزارهای الکترونیکی هوشمند باعث شده است تا استفاده کنندگان از این ابزار هابه ویژه تلفنهای همراه ، طالب امکانات جدیدی باشند ،برهمین اساس این امرمرکز اطلاعات علمی را برآن داشت به منظور پاسخ به نیازاین مخاطبان نسخه اول اپلیکیشن موبایل خود را که امکان جستجوی مقالات علمی نشریات و همایشهای علمی را دارد معرفی  کند

به گفته دکتر عظیم زاده  در اولین مرحله کاربران می توانند مقالات فارسی موجود در پایگاه اطلاعات علمی را جستجو و دانلود نمایند .

اپلیکیشن همراه مرکز اطلاعات علمی در کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه قم  توسط دکتر حیدری رئیس جهاد دانشگاهی قم رونمائی شد.

sid blog