دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

به مناسبت روز دانشجوبازخوانی مقاله ،هويت صنفی دانشجو، ابعاد و شاخص ها

تاریخ: 1397/09/17

بازدید: 575

 | 


بازخوانی مقاله

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نویسندگان مقاله  مقاله هويت صنفی دانشجو، ابعاد و شاخص ها به اشاره به اینکه ،دانشگاه یک سیستم است و یکی از ارکان مهم درونداد و برونداد این سیستم ، دانشجو است. خاطر نشان می کنند شناخت خصلتها و ویژگیهای دانشجو که معرف رفتار او است و در این تحقیق به هویت صنفی دانشجو تعبیر شده ، از اهمیت خاصی برخوردار است ؛ زیرا هویت صنفی به انسان شخصیت صنفی میدهد . انسانی که شخصیت صنفی خویش را بشناسد، میتواند بر پایه موضع صنفی ؛ خود را بسازد ، بر اساس آن کار کند و دست به اقدام الزم بزند ، از موقعیت و ارزشهای آن در داخل و خارج دفاع کند ، هدف صنف را بر پایه ای منطقی تحقق بخشد و به تصفیه همه جانبه صنف بپردازد . هویت ، خصلتها و ویژگی هایی است که معرف اندیشه و رفتار فرد است . گافمن برای هویت اجتماعی دو مفهوم به کار برده است ، هویت اجتماعی بالقوه (آنچه که یک شخص باید باشد)  و هویت اجتماعی بالفعل )آنچه که یک شخص واقعا هست (

به منظور دسترسی به متن کامل مقاله و دانلود آن کلیک  کنید 

مقالات با کلید واژه دانشجو