بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

محققان پر استناد ایرانی براساس گزارش موسسه Clarivate Analytics در سال 2018 استخراج و اعلام شد


محققان پر استناد

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی براساس اعلام اداره تحلیل دادگان مرکز محققان پر استناد ایرانی براساس گزارش موسسه Clarivate Analytics در سال 2018 استخراج و اعلام شد 

متن کامل گزارش را در زیر بخوانید:

محققان پراستناد ایران درClarivate Analytics سال 2018

روش تعیین محققان پراستناد[1]

برای انتخاب و آنالیز محققان پراستناد از اطلاعات ای‌اس‌آی[2] استفاده می‌شود که شامل مقالات رتبه‌بندی شده در 1% برتر  بر اساس مجموع استنادات در فیلد منتسب ای‌اس‌آی و سال انتشار است.

شاخص‌های اساسی علم، نمایه استنادی گسترده علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی را پویش می‌کند. سپس تحلیل به مقالات نمایه‌شده یا مقلات مروری نمایه‌شده محدود شده و شامل نامه به سردبیر، اصلاحیات و یادداشت‌های حاشیه‌ای نمی‌شود.

در شاخص‌های اساسی علم، هر یک از مقالات، در یکی از 21 حوزه موضوعی قرار می‌گیرد. هر مجله‌ای در شاخص‌های اساسی علم فقط در یک حوزه قرارمی‌گیرد و بر اساس مجله، مقالات آن نیز در همان حوزه قرارمی‌گیرد. سپس فهرستی از محققین بر اساس تعداد مقالات پر استناد در هر فیلد ایجاد می‌شود. به منظور تعیین تعداد مولفینی که انتخاب می‌شوند، نظر به تعداد متفاوت مولفین در حوزه‌های گوناگون، جذر تعداد مولفین هر حوزه محاسبه شده و تعداد مقالات این رتبه به عنوان آستانه برای انتخاب محققین پر استناد به کار می‌رود. اگر مولفی یک مقاله کم‌تر از آستانه تعیین شده داشته باشد اما استنادات مقالات پراستنادش او را در میان 50% برتر کسانی که در حد و یا بالاتر از آستانه هستند قرار دهد نیز به عنوان مولف پر استناد انتخاب خواهد شد. در مرحله آخر، استنادات به مقالات پر استناد یک فرد باید در حد آستانه و یا بالاتر از مجموع استنادات مورد استفاده برای قرار دادن محقق در 1% برتر یک حوزه ای‌اس‌آی قرار دهد. نمودار 1 فرایند انتخاب را نشان می‌دهد.

ویژگی سال 2018

تقریبا 6000 محقق، حدود 4000 محقق در حوزه‌های موضوعی به کار رفته در ای‌اس‌آی و 2000 نفر در حوزه میان رشته‌ای[3] در سال 2018 در لیست محققان پر استناد قرار گرفتند. اولین سالی است که حوزه میان رشته‌ای[4] اضافه شده است. برای تعیین محققان پراستناد سال 2018، مقالات منتشر شده از سال 2006 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 1. حوزه‌های موضوعی موجود در پایگاه ای‌اس‌آی

حوزه‌های موضوعی موجود در پایگاه ای‌اس‌آی

حوزه‌های موضوعی موجود در پایگاه ای‌اس‌آی

زمین شناسی

پزشکی

دارو شناسی و داروسازی

شیمی

ایمونولوژی

فیزیک

روان‌شناسی و روان‌پزشکی

زیست شناسی و بیوشیمی

علوم کشاورزی

زیست شناسی مولکولی و ژنتیک

میکروبیولوژی

علوم اعصاب و رفتار

علوم فضا

علوم مواد

علوم کامپیوتر

مهندسی

اقتصاد و تجارت

گیاه شناسی و علوم حیوانات

ریاضی

علوم اجتماعی

محیط زیست

چند رشته‌ای

 

استثنائات سال 2019

محققانی که مقالات آنها رد شده‌ است و همچنین محققانی با سوء رفتار علمی از لیست محققان پر استناد حذف شده‌اند. تغییر دیگر امسال، حذف محققانی است که بیش از حد به خود استناد داده‌اند. خود استنادی بر اساس پایگاه ESI بدست آمده محققانی که نسبت خود استنادی پرتی نسبت به محققان حوزه موضوعی خود دارند حذف شده‌اند.

توزیع محققین پر استناد در سال 2018

آمریکا، انگلیس و چین به ترتیب با 2639، 546 و 482 محقق، کشورهایی هستند که بیش‌ترین تعداد محققان را در میان محققین پر استناد داشته‌اند. دانشگاه‌ هاروارد[5]، مؤسسه ملی سلامت[6] و دانشگاه استنفورد[7] هر 3 از کشور آمریکا به ترتیب با 186، 148 و 100 محقق، بیش‌ترین تعداد محقق پر استناد را داشته‌اند.

محققین پر استناد ایران در سال 2018

جدول 2، محققین پر استناد ایران در سال 2018 را نشان می‌دهد. بر این اساس، 16محقق از ایران جز محققین پر استناد در سال 2018 هستند. این در حالی است که این تعداد در سال 2017، برابر با 7 بود [8]. سعید عباس‌بندی، امید اخوان، مهر اورنگ قائدی، سید مهدی جعفری، حسن کریمی مله، امید ماهیان، مرتضی محمودی، سید فاضل نبوی و سید محمد نبوی محققانی هستند که امسال وارد لیست محققان پر استناد شده‌اند و سال گذشته در این لیست نبوده‌اند.

دانشگاه نوشیروانی بابل با 3 و دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عجل‌الله‌تعالی فرجه الشریف) با 2 محقق بیش‌ترین تعداد محققان را داشته‌اند.  بیش‌ترین محققان مربوط به حوزه موضوعی چند رشته‌ای است.

جدول 2. محققین پر استناد ایران در سال 2018

محقق

وابستگی سازمانی

حوزه

صفحه در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

سعید عباس‌بندی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چند رشته‌ای

امید اخوان

دانشگاه صنعتی شریف

شیمی

مهدی دهقان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ریاضی

داوود گنجی دومیری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

ریاضی

مهر اورنگ قائدی

دانشگاه یاسوج

مهندسی

مفید گرجی بندپی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی

سید مهدی جعفری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چند رشته‌ای

حسن کریمی مله

دانشگاه صنعتی قوچان

چند رشته‌ای

-

امید ماهیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی

-

مرتضی محمودی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

چند رشته‌ای

-

سید فاضل نبوی

دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)

علوم کشاورزی

سید محمد نبوی

دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله الله (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)

علوم کشاورزی

طاهر نیکنام

دانشگاه صنعتی شیراز

مهندسی

مسعود رضایی

دانشگاه تربیت مدرس

علوم کشاورزی

محسن شیخ الاسلامی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی

محمد ولی پور

دانشگاه آزاد اسلامی

چند رشته‌ای

-

از کشور عربستان نیز 92 محقق در این لیست حضور دارند که 63 تای آن‌ها وابستگی سازمانی دوم دارند، به این معنا که ملیت اصلی آن‌ها عربستان نیست. از کشورهای ترکیه، امارات و رژیم صهیونیستی به ترتیب 11، 2 و 16 محقق در میان محققان پراستناد حضور دارند.

 


[1] Highly cited

[2] ESI

[3] Cross-Field

[4]  امسال برای اولین بار، پایگاه Clarivate Analytics محققان نخبه و دانشمندان علوم اجتماعی از طریق تجزیه و تحلیل مقالات پر استناد (که در 1% مقالات پر استناد برای هر سال و حوزه موضوعی) رتبه‌بندی و معرفی می‌شوند. حوزه موضوعی جدید Cross-Field مربوط به شناسایی محققان با نفوذی (پر استناد) است که در چندین حوزه موضوعی فعالیت دارند.

[5] Harvard Univ

[6] Natl Inst Hlth USA

[7] Stanford Univ

[8]  گفتنی است به طور کلی تعداد محققان پراستناد نسبت به سال گذشته (71%) افزایش داشته است. این تعداد در سال گذشته برابر با 3539 بوده و امسال برابر با 6078 است، این مقدار رشد برای ایران برابر با 128% است، به این معنا که تعداد محققین پراستناد ایران بیش از حد مورد انتظار رشد داشته است.

پست های مرتبط

آغاز پانزدهمین سال فعالیت مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تاریخ: 1397/05/17

بازدید: 417

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

جهاد دانشگاهی

مدرس

@ins

جذب نیروی امریه در مرکز اطلاعات علمی SID

تاریخ: 1400/09/02

بازدید: 433

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی از میان فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد نیروی امریه (سربازی) جذب می‌کند.

مدرس

@ins

دانشگاه‌های برتر ایران در رتبه‌بندی تایمز 2019 مشخص شدند .

تاریخ: 1397/07/04

بازدید: 1545

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

برترین دانشگاه‌های ایران

مدرس

@ins

هشتمین دوره فصلنامه مواد نوین منتشر و نمایه شد

تاریخ: 1397/05/10

بازدید: 436

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

نشریات روز آمد

مدرس

@ins

افزایش تعداد دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی موضوعی تایمز 2020

تاریخ: 1399/02/12

بازدید: 1562

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

وضعیت ایران در تایمز

مدرس

@ins

ویژگی جدید SID نمایش مقالات مرتبط بین‌المللی

تاریخ: 1400/10/29

بازدید: 1702

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

محققان زبان فارسی تسلط کمتری به زبان انگلیسی دارند . معمولا موضوع مورد نظر خود را به زبان فارسی جستجو می کنند و به همان نتایج نیز بسنده می کنند .

مدرس

@ins

به مناسبت روز ملی نان بخوانید:مقاله بررسی الگوی مصرف نان در ايران

تاریخ: 1397/08/22

بازدید: 796

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

مناسبت ملی

مدرس

@ins

بررسی مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاه JCR سال 2018

تاریخ: 1398/04/01

بازدید: 5506

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

بررسی ضریب تاثیر مجلات ایرانی در سال 2018

مدرس

@ins

تفاهم نامه همکاری مشترک بین جهاد دانشگاهی و کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منعقد شد

تاریخ: 1397/12/07

بازدید: 930

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خبر عقد تفاهم نامه همکاری

مدرس

@ins