دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان مدارک علمی مرتبط با خشونت علیه زنان که از پایگاه اسکوپوس استخراج شده است را مطالعه کنید

تاریخ: 1397/09/04

بازدید: 718

 | 


خشونت علیه زنان

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد  دانشگاهی همزمان با روز جهانی رفع خشونت علیه زنان مدارک علمی مرتبط با خشونت علیه زنان  که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه این بررسی را در ادامه می خوانیم:

از سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر هر سال (معادل چهارم یا پنجم آذر) به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شده‌ است. این روز برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد(منبع: ویکی پدیای فارسی).

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده‌است که شامل «تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده ها و  دولت ها اعمال شود.

همچنین هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روجی و  رنج زنان شود را خشونت علیه زنمی‌گویند. این خشونت می‌تواند با تهدید ، اخبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا آشکار انجام شود.(منبع: ویکی پدیای فارسی).

بر این اساس به بررسی مدارک علمی مرتبط با خشونت علیه زنان در پایگاه اسکوپوس پرداختیم.

آمریکا، انگلیس و برزیل کشورهایی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با « خشونت علیه زنان» را منتشر کرده‌اند، ایران نیز در این رابطه 58 مدرک علمی در پایگاه اسکوپوس منتشر کرده است. بیش‌ترین مدرک ایران در رابطه با « خشونت علیه زنان» در مجله Iranian Journal Of Obstetrics Gynecology And Infertility منتشر شده است.

کلمات کلیدی "Domestic violence, Intimate partner violence, Violence, Women, Gender,Sexual violence, Rape, Sexual assault, Gender-based violence و Women's health" به ترتیب به معنای «خشونت خانگی، خشونت خانوادگی، خشونت، زنان، جنسیت، خشونت جنسی، تجاوز جنسی، حمله جنسی، خشونت مبتنی بر جنسیت و سلامت زنان»بیش‌ترین بسامد را در کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با « خشونت علیه زنان» داشته‌اند.