دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

به مناسبت روز جهانی تلویزیو ن بخوانید:نقش تلويزيون در توسعه جامعه مدنی

تاریخ: 1397/08/29

بازدید: 676

 | 


21 نوامبر( 30 آبان) روز جهانی تلویزیون

 

sid blog

به  گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، نگارنده در این مقاله با اشاره به اینکه امروزه جهان در راه رشد و رسیدن به پیشرفت در تمام عرصه های علمی، تکنولوژی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … در حرکت است و هدایت جامعه به سوی جامعه ای پیشرفته امری مهم تلقی می شود.  خاطر نشان می کند  یکی از عواملی که کشورها را به سوی توسعه سوق می دهد توجه به مقوله جامعه مدنی است و رسانه ها ابزاری هستند که می توانند در تکوین آن در جامعه نقش داشته باشند. جامعه مدنی حوزه ای از روابط اجتماعی، شامل نهادهایی است که از نظر فکر و هدف همسو می باشند و در قالب احزاب، اصناف و مانند آن فعالیت می کنند، به گونه ای که دولت در آنها نفوذی ندارد، بلکه آنها در سیاست نفوذ دارند و در کلیه تصمیم گیری های سیاسی و خط مشی ها دخالت دارند.

لینک متن کامل مقاله