دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

نمایه سازی مجموعه مقالات کنفرانس ریاضی ایران در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تاریخ: 1397/05/09

بازدید: 364

 | 


کنفرانس های علمی

مجموعه مقالات چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران در بانک مجامع علمی SID نمایه شد.

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی، این کنفرانس 7 تا 10 اردیبهشت سال 1395 با همکاری انجمن ریاضی ایران در دانشگاه خوارزمی برگزار شده است.  

چکیده و متن کامل 88 عنوان مقاله پذیرفته شده در این کنفرانس از طریق لینک زیر قابل مشاهده و دسترسی می باشد:

مجموعه مقالات چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران