دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

نمایه سازی مجموعه مقالات كنگره بين المللی فرهنگ و انديشه دينی در تارگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تاریخ: 1397/07/14

بازدید: 517

 | 


مجامع علمی

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی ،  مجموعه مقالات کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی  در بانک مجامع علمی SID نمایه سازی شد . این کنگره بین المللی  در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور اندیشمندان ایرانی و خارجی در شهر قم برگزار گردید.

به منظور دسترسی به متن کامل مقالات این کنگره در SID اینجا کلیک کنید