دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

دانشگاه‌های برتر ایران در رتبه‌بندی تایمز 2019 مشخص شدند .

تاریخ: 1397/07/04

بازدید: 1513

 | 


برترین دانشگاه‌های ایران

sid blog

1258دانشگاه در رتبه‌بندی سال 2019 تایمز از سراسر جهان حضور دارند که سهم ایران از این دانشگاه‌هابرابر با 29 است که نسبت به دوره قبل 11 واحد افزایش داشته است. این در حالی است که تعداد کل دانشگاه‌های موجود در رتبه‌بندی نسبت به دوره گذشته 4/9% افزایش داشته در حالی که این مقدار برای ایران 60 درصد افزایش داشته به این معنی که افزایش دانشگاه‌های ایران در این رتبه‌بندی بیش‌تر از جهان بوده است.

بر اساس این رتبه‌بندی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رتبه اول ایران و 351-400 جهان قرار گرفته است.

برای بررسی بیش‌تر دانشگاه‌های برتر ایران در این رتبه‌بندی، ما را دنبال کنید.

رتبه

دانشگاه

رتبه

دانشگاه

رتبه

دانشگاه

351-400

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

601-800

دانشگاه علوم پزشکی تهران

801-1000

دانشگاه شیراز

501-600

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

801-1000

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1001+

دانشگاه الزهرا

501-600

دانشگاه کاشان

801-1000

دانشگاه فردوسی مشهد

1001+

دانشگاه بیرجند

601-800

دانشگاه علم و صنعت ایران

801-1000

دانشگاه گیلان

1001+

دانشگاه خوارزمی

601-800

دانشگاه صنعتی اصفهان

801-1000

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1001+

دانشگاه شهید باهنر کرمان

601-800

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

801-1000

دانشگاه اصفهان

1001+

دانشگاه صنعتی شاهرود

601-800

دانشگاه صنعتی شریف

801-1000

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

1001+

دانشگاه ارومیه

601-800

دانشگاه صنعتی شیراز

801-1000

دانشگاه مازندران

1001+

دانشگاه یزد

601-800

دانشگاه تبریز

801-1000

دانشگاه شهید بهشتی

1001+

دانشگاه زنجان

601-800

دانشگاه تهران

801-1000

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه کاشان، دانشگاه مازندران و دانشگاه ارومیه 11 دانشگاهی هستند که سال گذشته در این رتبه‌بندی حضور نداشتند. در این بین، دانشگاه کاشان بهترین رتبه (501-600) را کسب کرده است.

جدول زیر شاخص‌های رتبه‌بندی تایمز را نشان می‌دهد. گفتنی است این رتبه‌بندی اطلاعات مربوط را از سال 2014 از پایگاه اسکوپوس جمع‌آوری می‌کند.

شاخص‌های رتبه‌بندی تایمز

دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر بر اساس شاخص درآمد صنعتی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم هستند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و صنعتی امیر کبیر بر اساس شاخص آموزش به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم هستند.

دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران بر اساس شاخص پژوهش به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم هستند.

دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان و صنعتی شیراز بر اساس شاخص استناد به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم هستند.

دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران و فردوسی مشهد بر اساس شاخص وجه بین‌المللی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم هستند.

طبق اسناد بالادستی کشور، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که در رنبه‌بندی جهانی جز 10 درصد برتر هستند باید حداقل 5 باشد که هیچ یک از دانشگاه‌های ایرانی موفق به اخذ چنین رتبه‌ای (125) در این رتبه‌بندی نشده‌اند.

گفتنی است دانشگاه‌های کشورهای عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در رتبه‌ 201-250 جهان قرار دارند و دانشگاه امارات متحده عربی در رتبه 301-350 جهان قرار دارد.