دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

به مناسبت روز جهانی گردشگری مدارک علمی مرتبط با جهانگردی در پایگاه وب‌آوساینس بررسی و منتشر شد .

تاریخ: 1397/07/04

بازدید: 752

 | 


رویداد جهانی

sid blog

تعداد مدارک علمی مرتبط با جهانگردی در پایگاه استنادی وب‌آوساینس برابر با 58692، که از سال 1983 تا کنون در این پایگاه نمایه شده است، بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با جهانگردی در سال 2017 نگارش شده است. کشورهای آمریکا، چین، انگلیس، استرالیا، اسپانیا، ایتالیا، تایوان، آلمان، کانادا و فرانسه ده کشوری هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با جهانگردی را منتشر کرده‌اند. ایران نیز 462 مدرک علمی در این حوزه موضوعی منتشر کرده است.

کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با گردشگری Tourism،Sustainable Development، Ecotourism، Sustainable Tourism، China، Sustainability، Conservation،Rural Tourism، Climate Change و Development پربسامدترین کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با گردشگری هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد، با شماره 44265001 داخلی 116 تماس بگیرید.