دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

مقالات جدید ترین شماره نشریه پژوهش در دین و سلامت ویژه تابستان 1397 در بانک نشریات فارسی مرکز اطلاعات علمی نمایه سازی شد .

تاریخ: 1397/06/21

بازدید: 577

 | 


نشریات روز آمد

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز طلاعات علمی ، مقالات جدید ترین شماره نشریه پژوهش در دین و سلامت ویژه تابستان 1397 در بانک نشریات فارسی مرکز اطلاعات علمی نمایه سازی شد .

در این شماره از نشریه بخوانید : 

سلامت معنوی از منظر دانشمندان مغرب زمین و اسلام

ارتباط کیفیت و بهداشت خواب با سبک زندگی اسلامی و جهت گیری مذهبی خودگزارش شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر سرپل ذهاب در سال 1395

رابطه بین کارایی خانواده و خودکنترلی با جهت گیری مذهبی در مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم شهر تهران

ارتباط ابعاد سلامت روان و سلامت معنوی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1395

مراقبت مذهبی روحانی بر بالین بیماران و تاثیر آن بر افسردگی و اضطراب بیمارستانی

 ساخت و اعتباریابی مقیاس اسلامی سنجش خداگونگی در انسان

اثربخشی آموزش مفاهیم اخلاق در خانواده به شیوه قصه گویی مبتنی بر مفاهیم اسلامی بر سبک های مقابله یی و سلامت روانی نوجوانان دختر

رابطه باورهای دینی و سبک های مقابله یی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شوش در سال 1395

نقش ابعاد جهت گیری مذهبی در پیش بینی بخشودگی بین فردی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر تبریز

تصمیم گیری مدیران حوزه سلامت با رویکرد اسلامی، مبانی نظری نگرش و رویکرد اسلام در فرایند تصمیم گیری

تبیین طبایع چهارگانه در احادیث طبی اهل بیت (ع) و مقایسه آن با طب اخلاطی