دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

مقالات دومین دوره از كنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران در بانک مجامع علمی پایگاه اطلاعات علمی نمایه سازی شد.

تاریخ: 1397/06/20

بازدید: 462

 | 


مجامع علمی

 

sid blog

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی ،مقالات جدیدترین دوره   كنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران که در مردادماه سالجاری در ایلام برگزار شد  در بانک مجامع علمی پایگاه اطلاعات علمی نمایه سازی شد.

 

متن کامل مقالات این کنفراس را از اینجا بخوانید