دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

اینفوگرافی استفاده از روشهای یادگیری عمیق در تحلیل احساس

تاریخ: 1397/06/13

بازدید: 563

 | 


اینفوگرافی

sid blog

 

تحلیل احساس یکی از حوزه های علمی برخواسته از پردازش زبان طبیعی که تلاش می کند احساس نهفته در انواع کانالهای ارتباطی مثل متن را استخراج کند . در این زمینه روشهای یادگیری عمیق امید پیشرفت های فوق العاده ای ایجاد  کرده است

اصل متن اینفوگرافی را ازاینجا  مطالعه فرمائید