دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

نمایه سازی مجموعه مقالات كنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات كاربردی در علوم و تكنولوژی ایران در بانک مجامع علمی فارسی ایران در پایگاه اطلاعات علمی

تاریخ: 1397/06/12

بازدید: 492

 | 


مجامع علمی

sid blog

 به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی ، مجموعه مقالات  كنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات كاربردی در علوم و تكنولوژی ایران در بانک مجامع علمی فارسی ایران در پایگاه اطلاعات علمی نمایه سازی شد . 

این کنفرانس در مرداد ماه 1397 ودر شهر ایلام برگزارشده است .

 برای دسترسی به متن کامل مقالات این کنفرانس اینجا کلیک کنید