دسته بندی موضوعات آموزشی

عنوان اصلی ۱
title 2

محتوای دسته بندی دوره های آموزشی

  • subtitle 1.1
  • subtotle 1.2
  • 11
  • 12

جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگــــــاه اطلاعات علمـــــــی جهــــــــاد دانشگاهی

مقالات كنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران ، در بانک مجامع علمی فارسی ایران در پایگاه اطلاعات علمی نمایه سازی شد .

تاریخ: 1397/06/12

بازدید: 369

 | 


مجامع علمی

sid blog

 

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی ، این کنفرانس 16 مرداد ماه سال جاری با محوریت موضوعاتی چون مدیریت ، حسابداری و اقتصاد  در شهرایلام برگزار شد.

 

متن کامل مقالات این کنفرانس را در پایگاه اطلاعات علمی مطالعه فرمائید